Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Door Centraal-Oceanië De Aarde en haar Volken, 1908   By: (1875-1951)

Book cover

The book Door Centraal-Oceanië De Aarde en haar Volken, 1908 by Pierre de Myrica is a fascinating exploration of the islands and peoples of Central Oceania. Myrica provides detailed descriptions of the geography, flora, and fauna of the region, as well as insights into the cultures and traditions of the indigenous populations.

One of the highlights of the book is Myrica's vivid and engaging writing style, which brings the landscapes and people of Central Oceania to life on the page. His passion for the subject matter is evident throughout the book, making it an enjoyable and informative read for anyone interested in the history and culture of this region.

Myrica also includes a wealth of illustrations and photographs that help to further illuminate his descriptions, giving readers a visual sense of the beauty and diversity of Central Oceania. Overall, Door Centraal-Oceanië De Aarde en haar Volken, 1908 is a valuable resource for anyone looking to learn more about this often overlooked part of the world.

First Page:

Door Centraal Oceanië.

Naar het Fransch van P. de Myrica.

I.

In den Stillen Oceaan. Een kolonie die men elkander betwist. De Fidsji eilanden. Een Venetië van de Fidsji eilanden Een oud kannibaal engelsch ambtenaar. Het gemeenschappelijke huis. Praatje over de vrouwen. Een verdwijnend volk en de emigratie. Toekomst van Suva.

Wij vertrokken van Tahiti tegen het eind van het jaar 1900, om een kruistocht te ondernemen in de westelijke archipels van Polynesië, met name naar de Fidsji eilanden, Wallis en Futuna.

Zulk een reis had vroeger werkelijk politieke beteekenis, want die kleine staten, die buiten de sfeer van actie der Europeanen waren gebleven, stonden nog altijd onder hun eigen vorsten en hoofden.

Al sinds langen tijd had Frankrijk, dat helder inzag welk voordeel er te trekken viel van het werk der zendelingen, de gewoonte, jaarlijks een zijner schepen naar de Stille Zuidzee te zenden, om tegelijk met het steunen van wettige aanspraken van onze landgenooten onze vlag bekend te maken en den grond voor den lateren oogst voor te bereiden. Dank zij der volharding en der geestkracht van onze marinecommandanten en officieren heeft het werk der paters Maristen zich kunnen uitbreiden.

Maar nu is in het volkenrecht aangenomen, dat godsdienstige ondernemingen niet voldoende zijn, om tusschen beschaafde naties rechten te scheppen op zekere voordeelen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books