Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Door Noorwegen De Aarde en haar Volken, 1908   By:

Book cover

Door Noorwegen De Aarde en haar Volken, 1908 by G. Bosch is a fascinating and detailed exploration of Norway and its people. Bosch provides a comprehensive look at the geography, culture, and history of this Nordic country, painting a vivid picture of its stunning landscapes and unique traditions.

The author's writing style is engaging and informative, making the reader feel as though they are truly experiencing Norway firsthand. From the bustling city streets of Oslo to the remote villages nestled among the fjords, Bosch captures the essence of Norway with great attention to detail.

One of the highlights of the book is Bosch's in-depth analysis of the Norwegian people and their way of life. He delves into their customs, beliefs, and values, shedding light on what makes them unique among European cultures. His observations are both insightful and thought-provoking, offering readers a deeper understanding of this fascinating country.

Overall, Door Noorwegen De Aarde en haar Volken, 1908 is a captivating read for anyone interested in learning more about Norway. Bosch's thorough research and engaging prose make this book a valuable resource for those seeking to explore the rich history and culture of this Scandinavian nation.

First Page:

Door Noorwegen.

door G. Bosch.

Naar Noorwegen! Zoo klonk het besluit, na het lezen van eene reisbeschrijving door dat land.

Zooveel moois was wel nergens ter wereld te zien, en schijnbaar in een niet te groot bestek.

En de reis werd ondernomen; het vele schoons werd gezien maar dat niet te groote bestek bleek wel eene te vluchtige gevolgtrekking te zijn geweest. Voor velen misschien volkomen juist, n.l. voor hen die over zee in Bergen aankomen, slechts een klein deel van het land doorkruisen, en dan overstelpt werden door 't vele moois dat ze zien.

Maar ik wilde wat meer; ik wilde zoo mogelijk van mijne reis een indruk van het geheele Noorwegen mede thuis brengen, en begon met het oog daarop een reisplan te ontwerpen maar ziet dat ging niet in den beperkten beschikbaren tijd. Het land is groot, zeer groot! Neem eens eene kaart van Europa, zeide mij later eens een Noor, en vouw haar om het zuiden van ons land om, dan zult ge zien dat het noorden tot ver in Italië reikt. En inderdaad Noorwegen is zóó groot, en bezit zoovele ver, zeer ver uiteenliggende punten, die men dan toch er eenmaal zijnde, ook bezoeken wil dat reizigers die over niet meer dan 15 tot 20 dagen te beschikken hebben, eigenlijk verstandiger doen, met er niet heen te gaan. Ik was zoo verstandig niet en moest al dadelijk besluiten om het noordelijkste deel met Trondhjem, en van het westelijk deel waarschijnlijk ook de stad Bergen onbezocht te laten; en voor het overige was... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books