Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Dramas in de wolken: Luchtreizen en luchtreizigers De Aarde en haar Volken, 1875   By:

Book cover

"Dramas in de wolken: Luchtreizen en luchtreizigers De Aarde en haar Volken, 1875" is a captivating and detailed account of the early days of aviation. The author, Anonymous, provides a fascinating glimpse into the world of air travel in the late 19th century, exploring the trials and triumphs of pioneering aeronauts.

Through vivid descriptions and firsthand accounts, the book transports readers back in time to witness the excitement and danger of early flight. From balloon ascents to early attempts at powered flight, the author captures the thrill of exploration and the bravery of those who dared to take to the skies.

While the writing can be a bit dry at times, the depth of research and wealth of historical information make this book a must-read for anyone interested in the history of aviation. "Dramas in de wolken" is a well-crafted exploration of a fascinating period in human history, and a testament to the ingenuity and courage of early aviators.

First Page:

Dramas in de wolken. Luchtreizen en luchtreizigers.

I.

In de geschiedenis der beschaving is misschien geen tweede voorbeeld te vinden van de geestdrift, door de ontdekking der luchtballons opgewekt. Nog nimmer, zoo scheen het, had het menschelijk genie eene zoo schitterende overwinning behaald. De natuurwetenschap had nu op eene uitkomst te wijzen, die inderdaad een nieuwen tijdkring scheen aan te kondigen, en als de voorbode van nog ongedachte wonderen mocht worden beschouwd. Van nu af heerschte de mensch oppermachtig over de natuur in hare volle uitgestrektheid. Na de aarde aan zijne macht te hebben onderworpen, en de in haren schoot verborgen schatten veroverd; na de ontembare golven der zee te hebben doen bukken voor zijne vlugge schepen; na den hemel zijn doodelijken bliksem te hebben ontweldigd, zou hij nu, als onweerstaanbaar overwinnaar, ook bezit gaan nemen van de ongemeten ruimten des uitspansels. De naïeve opgewondenheid der hoogmoedige verbeelding weigerde verder eenige grenzen te erkennen, aan de macht des menschen gesteld. De koperen deuren der oneindige ruimte waren bezweken voor den forschen slag van het vermetele genie; eene omwenteling, grooter en belangrijker dan eenige andere, waarvan de geschiedrollen de heugenis hadden bewaard, was volbracht; een nieuwe tijdkring was aangebroken... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books