Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Een Jolig Troepje   By: (1867-)

Book cover

First Page:

Een Jolig Troepje

Door

Marie Leopold

EERSTE HOOFDSTUK.

DE EERSTE VACANTIEDAG.

"'t Is vacantie! 't blijft vacantie! Hoera, vacantie boven! En als je dat niet zingen wilt, Dan moet je er aan gelooven!"

zong Nel in haar nachtjapon, terwijl ze met een natte spons in de hand voor Dora's bed stond.

"Hoera! vacantie boven! En als je dat niet zingen wilt, Dan moet je er aan gelooven!"

Pats, de natte spons viel op Dora's gezicht.

"Wat is dat, br.... Nel, wat scheelt je? Br....!" riep Door, die op eens rechtop in haar bed zat met een druipnat gezicht. "Dat is verraderlijk. Ik sliep zoo lekker. Kijk dat laken eens: kletsnat. Brr, geef me gauw mijn handdoek."

"Zul je dan zingen?"

"Ja, ja, alles wat je wilt, maar geef eerst mijn handdoek. Gauw, 't loopt met een straaltje achter in mijn nek."

"Nu, zing dan," dreigde Nel, de spons voor Door in de hoogte houdende.

"'t Is vacantie, 't blijft vacantie, Hoera, vacantie boven!"

viel Door in.

"En ieder, die 't niet zingen wil, Die moet er aan gelooven!"

Hup, vloog ze 't bed uit, greep Nel de spons uit de handen, doopte die één, twéé, drie in de lampetkan. En vóór Nel nog iets had kunnen doen, daar droop haar geheele gezicht. Toen begon een wilde jacht om de tafel, over bedden en stoelen, dat hooren en zien je verging. Midden in die dolle jacht zat rechtop in haar bed kleine Leni in de handen te klappen en mee te zingen.

Zacht ging de deur open, wat Nel en Door in 't vuur van haar spel niet hoorden. Nel was onder de tafel gekropen en sloeg met den handdoek naar Door, die met een natte spons klaar stond om op haar vijandin in te stormen.

"'t Is vacantie, 't is vacantie ..."

"Maar kinderen, kinderen, dat belooft wat voor de vacantie," lachte moeder.

"O moeder, we hebben zoo'n pret," juichte Leni met een hoogroode kleur.

"Maar kijk eens, een beekje is er uit de spons geloopen van de lampetkan naar den stoel."

"Ja, dáár," zei Door plechtig, "kreeg ik den vijand in handen."

"Wat is dat?" riep moeder verschrikt, toen Leni haar met een sprongetje op den rug zat.

"Ook een vijand, maar een droge, dat zijn natte," zei Leen, terwijl ze naar Nel en Door wees. "O, moesje, zing nu gauw, anders komt Door met haar natte spons," en toen begonnen allen weer te zingen:

"'t Is vacantie, 't blijft vacantie, Hoera, vacantie boven! En als je dat niet zingen wilt, Dan moet je er aan gelooven!"

En voor ze 't uit hadden, kwam in zijn hanssopje kleine broer, die zóó verbaasd was over dit vroolijke tooneeltje in den vroegen morgen, dat hij stil bleef staan, maar toch telkens de laatste woorden van iederen regel trachtte mee te zingen.

"Nu een, twee, drie voortgemaakt, kinderen. Zie eens, wat is 't al laat. Kom, kleine broekeman, ga jij maar met mij mee, dan kunnen de dames zich kalm aankleeden."

"Jouw gezicht is in tijden niet zoo flink nat geweest, Nel," plaagde Door.

"En jij bent in tijden niet zoo vroeg uit je bed gesprongen," plaagde Nel terug.

"Ja, 't is zonde, dat ik er al uit ben," en met een verlangenden blik keek ze naar haar bed.

"Ik kroop er nog weer in, als ik jou was."

"Nee, dank je, dan zijn jij en Leni al klaar, als ik mij nog aan moet kleeden." Maar toch verplaatste Door zich er een oogenblik in, hoe lekker het zou wezen nog eens eventjes er in te kruipen. Zoo'n vacantie was juist zoo heerlijk, vond ze, omdat je dan niet zoo "onmogelijk" vroeg op behoefde te staan. Half acht vond ze nu eenmaal "onmogelijk" vroeg. Ze vond alles trouwens gauw "onmogelijk", vooral als ze er geen lust in had.

"Zeg eens, Door, zou ik mijn nieuwe gele schoentjes aan mogen doen?" vroeg Leni.

"Ik weet 't niet, schattepoes."

"Trek jij je gele schoentjes maar aan, hoor," zei Nel. "'t Is vandaag feest, omdat de vacantie begonnen is, en die schoentjes heb je gekregen voor Zon en Feestdagen."

"Zou moesje 't goed vinden?" weifelde Leni.

"Natuurlijk vindt ma het goed," pleitte Nel weer. "Zie je, den rechter schoen doe je aan, omdat het de eerste vacantiedag is en dus een feestdag, en den linker, ja den linker... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books