Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Een Kapitein van Vijftien Jaar De Walvischjagers   By: (1828-1905)

Book cover

"Een Kapitein van Vijftien Jaar De Walvischjagers" by Jules Verne is a captivating adventure story that follows the journey of a young boy, Dick Sand, who becomes the captain of a whaling ship at just fifteen years old. The novel is filled with excitement, danger, and thrilling encounters as Dick and his crew embark on a perilous voyage to hunt and capture whales.

Verne's vivid descriptions and attention to detail bring the sea and the world of whaling to life, immersing readers in the harsh realities of life on a whaling ship. The character development of Dick Sand is particularly well-done, as readers witness his growth and maturation as he navigates the challenges of commanding a ship and leading a crew.

Overall, "Een Kapitein van Vijftien Jaar De Walvischjagers" is a compelling and engaging read that will appeal to fans of adventure and nautical tales. Verne's storytelling prowess shines through in this classic novel, making it a must-read for anyone who enjoys a thrilling sea-faring adventure.

First Page:

Jules Verne

Een Kapitein van Vijftien jaar

De Walvischjagers.

Amsterdam

Uitgevers Maatschappij "Elsevier"

1920

Gedrukt bij de N.V. Drukkerij Schilt Utrecht

EERSTE HOOFDSTUK.

DE SCHOENERBRIK PELGRIM.

Den 2n Februari 1873 bevond zich de Schoener brik Pelgrim op 43° 57' Z.B. en op 165° 19' W.L. van den meridiaan van Greenwich.

Dit vaartuig van vierhonderd ton, uitgerust te San Francisco voor de groote visscherij in de zuidpoolzeeën, behoorde in eigendom aan James W. Weldon, een rijken Californischen reeder, die al sedert vele jaren het bevel over dezen bodem toevertrouwd had aan kapitein Hull.

De Pelgrim was een van de kleinste, maar de beste vaartuigen die James W. Weldon ieder jaar uitzond zoowel door de Behringstraat naar de noordpool zeeën als naar de streken van Van Diemensland of van kaap Hoorn, tot den zuidpool oceaan. Het schip liep uitstekend. Het licht te hanteeren tuig stelde het in staat, zich met een kleine bemanning in het gezicht der ongenaakbare ijsbanken van het zuidelijk halfrond te wagen. Kapitein Hull was geheel te huis te midden van die ijsbergen die tot in de nabijheid van Nieuw Zeeland of van de kaap de Goede Hoop afdrijven, onder een veel lagere breedte dan die, welke zij in de noordpool zeeën van den aardbol bereiken... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books