Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Een Meisje-Studentje   By: (1885-1980)

Book cover

First Page:

Een meisje studentje

Door

Annie Salomons

Tweede druk

Uitgegeven door C.A.J. van Dishoeck Te Bussum in het jaar MCMVII

Drukkerij "De Phoenix" Nijmegen

VOORBERICHT TOT DEN TWEEDEN DRUK.

De nieuwe oplage was bijna gereed, toen ik Annie Sillevis' brochure: "Een meisje student over een meisje studentje" ontving; en ik was blij hierin 'n aanleiding te vinden, na de uiteenloopende meeningen over de "strekking" van het boek, zelf eens even te vertellen, waarom ik het eigenlijk geschreven heb. Juffrouw Sillevis zegt 't volkomen juist op blz. 7: "eenvoudig weg, alleen om verhaaltjes te schrijven," en ik hoor daarbij iets minachtends in haar stem.

Inderdaad zou 't, uit maatschappelijk oogpunt, zeer nuttig geweest zijn 'n brochure of tendenz roman vóór of tegen studeeren van meisjes te schrijven; maar juffrouw Sillevis zegt, alweer terecht, dat ik maar een eerstejaars was, toen ik 't schreef, en dus nog heel weinig van de kwestie kon afweten; en daar ik nu eenmaal tot de klasse van menschen behoor, die verhaaltjes schrijven op zich zelf en om zich zelf heel belangrijk vinden, schreef ik er een over één "meisje studentje"; niet over "vrouwelijke studenten", want die kende ik te weinig, en daar stond ik te ver van af.

En, om artistieke redenen, maakte ik dat kind, dat eerste jaartje, een erg "meisjesachtig" meisje; 'n kind, zooals één der critici terecht zei "in zich volmaakt maar zonder tact"; en bracht haar zoo in voortdurend conflict met haar omgeving; ik liet haar zoeken, zich vergissen, teleurgesteld worden; dwalen, zooals zoo'n kind dwalen zál, tot ze aan 't eind, geholpen door 'n "vrouwelijke studente", iets voelt van 'n komende harmonie.

Maar nu ráákte m'n verhaaltje 'n "question brûlante", waarvan maatschappelijke menschen de oplossing zoeken, terwijl ik, als schrijfster, juist 't conflict wilde; en al wie maar de gelegenheid wachtte, zich eens uit te spreken, heeft mijn "Go" als bewijs of aanvalspunt voor z'n stelling genomen.

Zoo professor Blok; zoo Annie Sillevis.

Als stuk op zichzelf, als raadgeving aan jongeren, als ik, vind ik de brochure van 'n meisje student voortreffelijk, kranig, leerzaam, en als studentje breng ik m'n oudere zuster gaarne m'n dank voor haar wijs inzicht.

Maar als schrijfster van het "Meisje Studentje" strijd ik voor m'n boek, dat geeft, wat de titel belooft, de ondervindingen van 'n heel jong meisje , en dat zwijgt over de dingen, die nog buiten haar kring liggen.

Annie Salomons.

HOOFDSTUK I.

Else lag achterover op het "bakbeest van 'n canapé", en speelde peinzend met haar dunne vingers in de gaatjes van een der gehaakte ster antimakassers, die de juffrouw ter versiering aan de twee hoeken, en in 't midden op het rood satijnen kussen bevestigd had. Margo zat op den grond, leunde 't hoofd tegen de houten lambriseering, beenen recht uit gestrekt van over moeheid. Zoo keken ze samen zwijgend de schemerende kamer in, terwijl ook van buiten geen geluid hun stemming breken kwam.

Het oudste dochtertje van de juffrouw had, nerveus onhandig om de nieuwigheid ze hadden nog altijd heeren op kamers gehad, dames nooit zooeven de tafel afgenomen, en na veel gerammel van glazen en vorken de servetten en 't laken in de ouderwetsche bonheur du jour geborgen. Nu lag de groote tafel, zonder kleed, ongezellig te glanzen in 't grijze licht, de vier stoelen, netjes recht er onder geschoven, gaven 'n onaangenamen indruk van onbewoondheid, nog vergroot door de vochtige lucht, die in de kamer hing van 't lang gesloten zijn geweest. Want toen ze 'n middag in Augustus Go en Else en Else's Vader en Moeder na den heelen warmen, zonnigen dag de stad in alle richtingen doorkruist te hebben, met stijve halzen van 't opkijken naar de huurbordjes, en doove beenen van 't trappen klimmen eindelijk op het stille grachtje waren gekomen, bij het oude, hooge huis, toen waren alle groene blinden toe geweest, en de juffrouw had verzekerd, dat ze ze toe hield, tot ze kwamen, "om 't verschieten ziet u, dames... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books