Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Een acht en twintigtal voorwerpen uit de natuurlijke geschiedenis, geschikt voor rederijkers- & nutsvoordrachten, in den trant van de gedichten van den schoolmeester, met een aanbevelend woord van wijlen Mr. J. Van Lennep   By:

Book cover

First Page:

EEN ACHT EN TWINTIGTAL VOORWERPEN UIT DE NATUURLIJKE GESCHIEDENIS, GESCHIKT VOOR REDERIJKERS & NUTSVOORDRACHTEN,

IN DEN TRANT VAN DE GEDICHTEN VAN DEN SCHOOLMEESTER, MET EEN AANBEVELEND WOORD VAN WIJLEN Mr. J. VAN LENNEP,

DOOR

G. RIBBIUS, Geneesheer te Buren.

Tweede vermeerderde Uitgaaf.

[Decoratieve illustratie]

Culemborg, BLOM & OLIVIERSE.

INHOUD.

Bladz.

De Uil. ( Strix flammea ) 13 De Eend. ( Anas boschas ) 16 De Gans. ( Anas anser ) 19 De Huismusch. ( Fringilla domestica ) 22 De Mol. ( Talpa Europaea ) 27 De Elft. ( Clupea alosa ) 31 De Vink. ( Fringilla coelebs ) 34 De Spreeuw. ( Sturnus vulgaris ) 38 De Bloedzuiger. ( Hirudo medicinalis ) 44 De Duif. ( Columba livia ) 47 De Ezel. ( Equus asinus ) 52 De Snoek. ( Esox lucius ) 55 De Aap. ( Simia Silvanus ) 61 De Kikvorsch. ( Rana esculenta ) 63 De Muis. ( Mus musculus ) 68 De Spin. ( Aranea domestica ) 72 De Kat. ( Felis domestica ) 76 De Koe. ( Vacca of Bos taurus ) 80 Het Varken. ( Sus Scrofa domesticus ) 83 Het Paard. ( Equus caballus ) 86 De Ooijevaar. ( Ciconia alba ) 90 De Haas. ( Lepus timidus ) 93 De Hond. ( Canis familiaris ) 96 De Geit. ( Capra hircus ) 98 De Kwartel. ( Tetrao coturnix ) 101 De Haan. ( mas. ) ( Gallus domesticus ) 104 De Hen. ( femina. ) ( Gallus domesticus ) 107 Het Schaap. ( Ovis aries. ) 109.

Aanbevelend woord van wijlen MR. J. VAN LENNEP.

AMSTERDAM, 13 November, '66.

WelEd.ZeerGel. Heer!

Ik ben u zeer dankbaar voor de toezending van uw bundeltje, waarin, voor zooverre ik bij het doorbladeren daarvan er over kon oordeelen, de manier van mijn overleden vriend VAN DE LINDE zeer gelukkig is nagevolgd. Ik ben dan ook volkomen bereid er een aanbeveling van te schrijven voor de Amsterd. Courant. Doch ten einde de Redacteur die opneme, zal het zaak zijn, dat uw uitgever mij een exemplaar voor hem doe geworden.

Ook de uiterlijke vorm van het boekje is zeer bevallig, en ik twijfel niet of het zal aan velen welkom zijn.

Onder verzekering mijner hoogachting heb ik de eer mij te noemen,

UEd. Dienstv. Dienaar,

=J. VAN LENNEP.=

In de Amst. Courant van 28 November '66 vindt men nu het navolgende:

Het welkom onthaal, dat de gedichten van den ┬╗Schoolmeester" bij onze landgenooten hadden ondervonden, wekte, als 't gewoonlijk gaat bij velen den lust op om zijn dichttrant na te volgen. Bij de meesten dier navolgers faalde het echter aan drie vereischten, die in zoo ruime mate bij hun voorganger werden aangetroffen, ~Dichterlijk gevoel~, ~echte humor~ en ~meesterschap over de taal~.

Een gunstiger oordeel dan over de meeste voortbrengselen van dien aard, mogen wij vellen over het onlangs verschenen, ~Iets uit de natuurlijke geschiedenis~ door G... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books