Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Een goudzoeker op Madagascar De Aarde en haar Volken, 1908   By:

Book cover

"Een goudzoeker op Madagascar" by S. Lagrange is a captivating and insightful exploration of Madagascar, its people, and the challenges faced by gold prospectors in the early 20th century. Written in 1908, Lagrange's detailed account delves into the beauty and complexity of the island nation, offering readers a glimpse into a world filled with exotic landscapes and vibrant cultures.

The author's vivid descriptions transport readers to the rugged terrain of Madagascar, where gold seekers navigate treacherous jungles and face countless obstacles in their quest for riches. Lagrange's writing is both informative and engaging, making it easy for readers to visualize the sights, sounds, and experiences of this unique time and place.

What sets this book apart is Lagrange's deep respect and admiration for the Malagasy people. He goes beyond the surface level exploration of gold mining to shed light on the rich traditions and customs of the locals, offering a respectful and nuanced perspective on the complexities of colonialism.

Overall, "Een goudzoeker op Madagascar" is a fascinating and thought-provoking read that will appeal to history buffs, travel enthusiasts, and anyone with an interest in exploring the untamed beauty of Madagascar. Lagrange's prose is both informative and entertaining, making this book a must-read for anyone looking to delve into the mysteries of a bygone era.

First Page:

EEN GOUDZOEKER OP MADAGASCAR.

Naar het Fransch van S. Lagrange.

Prospecteeren in Betsiriry. Aardrijkskundige en geologische beschrijving van Betsiriry. Bongo Lava en Ambalika. Eerste optreden van den prospector. Teleurstellingen en verrassingen. Een gunstig terrein. Het leven op een concessie. De goudpan. De arbeiders. Het "toby" of exploitatiedorp. Het leven in het toby met werk en uitspanning. Voortgaande ontwikkeling der exploitatie. Vooruitzichten.

Reeds meermalen en ook nog kort geleden werd de aandacht in Frankrijk gevestigd op den mineralen rijkdom van Madagascar. Er zijn allerlei studiƫn verschenen over de vooruitzichten der plaatsen, waar goud is gevonden, over hun opbrengst en over de speculaties, waartoe ze aanleiding hebben gegeven. Maar om een goed denkbeeld te krijgen van de moeilijkheden, waarmee de ontginning te kampen heeft, moet men op de hoogte wezen van de manier, die bij het goudwinnen wordt gevolgd.

Wij willen trachten, het leven van den prospector te beschrijven; we zullen aangeven, hoe hij zijn werk begint en welke stadia hij heeft door te maken. Om zoo goed mogelijk vertrouwd te worden met de wisselende lotgevallen, die hem wachten, gaan wij het kader, waarin we zijn werk schetsen, plaatsen in een land, dat we uitstekend kennen, het district Betsiriry, hetwelk wij twee jaar lang hebben bestuurd... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books