Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Een jaar in de Molukken De Aarde en haar Volken, 1917   By:

Book cover

In "Een jaar in de Molukken De Aarde en haar Volken, 1917" by H. R. Roelfsema, readers are given a detailed account of life in the Molukken islands during the early 20th century. Through Roelfsema's vivid descriptions and engaging narrative style, readers are transported to a time and place far removed from their own.

The author's deep respect for the people and culture of the Molukken islands is evident throughout the book, as he immerses himself in the daily lives of the inhabitants and shares their traditions, struggles, and triumphs with sensitivity and empathy. From the breathtaking natural beauty of the islands to the rich tapestry of customs and beliefs that shape the lives of its people, Roelfsema's writing paints a vivid portrait of a world teeming with life and vibrancy.

One of the most striking aspects of the book is Roelfsema's ability to capture the essence of the Molukken islands through his detailed observations and insightful commentary. Whether describing the bustling markets, serene beaches, or lush jungles of the islands, the author's prose is imbued with a palpable sense of wonder and reverence for the land he has come to love.

Overall, "Een jaar in de Molukken De Aarde en haar Volken, 1917" is a captivating and enlightening read that offers readers a glimpse into a culture and way of life that is both fascinating and unique. Roelfsema's passion for the Molukken islands shines through in every page, making this book a must-read for anyone interested in exploring the rich tapestry of human experience that exists in this corner of the world.

First Page:

EEN JAAR IN DE MOLUKKEN.

PERSOONLIJKE ERVARINGEN BIJ 'T VESTIGEN EENER CULTUURONDERNEMING.

Door H. R. Roelfsema.

So sehnt sich der unruhigste Vagabund zuletzt wieder nach seinem Vaterlande und findet in seiner Hütte, an der Brust seiner Gattin, in dem Kreise seiner Kinder, in den Geschäften zu ihrer Erhaltung all die Wonne, die er in der weiten, öden Welt vergebens suchte.

Goethe.

Die Leiden des jungen Werthers. Erstes Buch. Am 21 Junius.

HOOFDSTUK I.

DOEL MIJNER REIS.

Voor een avontuurlijk gemoed was de opdracht, waarmede ik naar Indië was vertrokken en me nu in October 1912 te Ternate bevond, om in de wolken te zijn.

Het doel mijner reis was, in 't kort, het onderzoeken der geschiktheid van reeds aangevraagde concessieterreinen op Halmaheira en omliggende eilanden voor de cultuur van klappers en, zoo mogelijk, een onderneming voor een dergelijke cultuur op een dier terreinen te vestigen. Een planter van ervaring, die hiervoor twee weken eerder uit Holland was vertrokken, zou mij daar ter zijde staan. Op Java hadden we elkaar ontmoet en wij hadden te zamen de reis naar de Molukken aanvaard.

Zoo waren we dan ter hoofdplaats der Residentie Ternate aangekomen en hadden ons geïnstalleerd in het eenige hotel van dit plaatsje... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books