Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Een klein heldendicht   By: (1864-1927)

Book cover

Een klein heldendicht by Herman Gorter is a beautifully written and deeply moving collection of poems. Gorter's words vividly capture the essence of everyday life, exploring themes of love, nature, and the passage of time.

The language used in this collection is rich and evocative, drawing the reader into a world of emotion and beauty. Each poem is crafted with care and attention to detail, creating a sense of intimacy and connection with the reader.

One of the standout qualities of Gorter's work is his ability to convey complex emotions in a simple and accessible way. His poems are both universal and deeply personal, resonating with readers on a deep and profound level.

Overall, Een klein heldendicht is a stunning collection of poems that will linger in the reader's mind long after they have finished reading. Gorter's exquisite language and powerful imagery make this book a must-read for poetry lovers everywhere.

First Page:

EEN KLEIN HELDENDICHT

door

HERMAN GORTER

MET VIER REPRODUCTIES NAAR MUURSCHILDERINGEN

VAN

RICHARD ROLAND HOLST

AMSTERDAM

1908

VOORREDE.

Mijn vriend RICHARD ROLAND HOLST heeft mij, ter illustratie van den tweeden druk van dit gedicht, eenige reproducties[] gegeven naar zijne muurschilderingen in het gebouw van den diamantbewerkersbond te Amsterdam.

Vreugde en trots vervullen ons hart nu het eerste begin van socialistische schilderkunst en poƫzie elkander ontmoet.

Wel zijn de beeldjes, die wij bedachten, nog maar klein in vergelijking met ons groote voorbeeld: den reuzenstrijd van het proletariaat, wel zijn de vormen en de veronderstellingen waarin wij ons bewegen, nog vaak ouderwetsch, maar ... voor het eerst staat hier in kunst het socialisme als de zon waarom zich het geheele leven bewegen moet.

En laat maar het proletariaat zijn loop met de snelheid vervolgen, waarmede het naar de nieuwe wereld ijlt, in de handen der kunstenaars die het begeleiden, zal de kunst wassen van de kleine vonk die wij hier toonen, tot een wereldverlichtende vlam.

1908.

HERMAN GORTER.

Noot: De fotografiƫn, naar welke deze werden genomen, maken deel uit van een album van 15, de geheele schildering weergevende, verschenen bij BRUSSE & Co., te Rotterdam.

AAN DE NAGEDACHTENIS VAN KARL MARX... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books