Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Een verheugd volk en een jubelende stad   By:

Een verheugd volk en een jubelende stad by Johanna Maria Sielof

"Een verheugd volk en een jubelende stad" is a captivating and enlightening exploration of the festivities and celebrations that have marked Dutch history. Johanna Maria Sielof's meticulous research and attention to detail bring to life the joy and excitement of these events, offering readers a glimpse into the cultural significance and traditions that have shaped the Netherlands.

Sielof's writing is both informative and engaging, making it easy for readers to feel immersed in the vibrant atmosphere of these celebrations. From religious feasts to royal events, the book covers a wide range of celebrations, each with its own unique customs and traditions.

What sets this book apart is the author's ability to contextualize these festivities within the larger historical and cultural landscape of the Netherlands. By examining the societal norms and values that underpin these events, Sielof provides readers with a deeper understanding of the significance of these celebrations and their enduring impact on Dutch society.

Overall, "Een verheugd volk en een jubelende stad" is a must-read for anyone interested in Dutch history, culture, and traditions. Sielof's expert storytelling and insightful analysis make this book a valuable resource for understanding the role of celebrations in shaping national identity and fostering community spirit.

First Page:

EEN VERHEUGD VOLK EN EEN JUBELENDE STAD.

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.

[Illustratie: DE KONINKLIJKE FAMILIE.]

Een Verheugd Volk en Een Jubelende Stad

door J. BRESSEN.

GEÏLLUSTREERD.

[Decoratieve illustratie]

La Rivière & Voorhoeve Zwolle.

VOORBERICHT.

Het is mij een recht aangename taak een woord van waardeering te mogen schrijven voor het boekske, dat hierbij den lezer geboden wordt.

Een uitnemend plan is hier verwezenlijkt, een plan waarvan den ontwerper, den heer W. ten Have , den bekenden boek en kunsthandelaar te Amsterdam, alle eer toekomt. Want, ik mag het hier wel zeggen, van hem ging het uit.

Maar ook, hoe voortreffelijk heeft Mej. J. Bressen dat schoone plan verwezenlijkt. Zij is geen onbekende, en toonde nog onlangs hoe gewaardeerd werk zij geven kan. Ook nu weer heeft zij moeite noch zorg gespaard, en iets goeds en loffelijks geleverd, dat haar recht doet kennen in haar innige liefde voor ons Oranjehuis.

De uitgave van zulk een boek, dat aan rijken inhoud ook schoonen vorm moest paren, was wel toevertrouwd aan de hh. La Rivière & Voorhoeve te Zwolle. Hoe zij hun taak opvatten en volbrachten, daarvan kan zich elk overtuigen.

Hebbe dit boekske een voorspoedigen loop. Zij het velen in lengte van dagen een gedenkboek, dat stemt tot dank aan God, en de liefde versterkt voor het huis van Oranje, de jeugdige Prinses en de Vorstelijke Ouders, wier vreugd en hoop Zij is... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books