Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Eene schitterende "carrière"   By: (1834-1901)

Eene schitterende

First Page:

EENE SCHITTERENDE »CARRIÈRE"

DOOR

Dr. JAN TEN BRINK.

Derde Druk.

[Decoratieve illustratie]

LEIDEN BIJ A. W. SIJTHOFF.

INHOUD.

Eerste Hoofdstuk. Bladz. Groote plannen 1

Tweede Hoofdstuk. Het huishouden van een »bachelor" 16

Derde Hoofdstuk. Drukke werkzaamheden 34

Vierde Hoofdstuk. Noodzakelijke verklaringen 45

Vijfde Hoofdstuk. Bij den Secretaris generaal 57

Zesde Hoofdstuk. Raadgevingen van Egeria 75

Zevende Hoofdstuk. Een uitstapje naar Leiden 92

Achtste Hoofdstuk. Prettige komplotten 109

Negende Hoofdstuk. De Secretaris generaal ad interim 130

Tiende Hoofdstuk. Fluweelen koorden 149

Elfde Hoofdstuk. Lief en leed uit de loopbaan van een adjunct commies 163

Twaalfde Hoofdstuk. Nemesis 181

Dertiende Hoofdstuk. Point d'orgue 203

EERSTE HOOFDSTUK.

Groote plannen.

De »oude" heer De Milde knikt.

Kee had gelijk. Het was nog vroeg genoeg. 't Zou wel niet vol zijn in de tent. Altijd zoo'n haast....

De »oude" heer De Milde stapt bedaard verder.

Zijne drie groote dochters volgen zwijgend dit voorbeeld. Zij schrijden langzaam voort door de breede lindenlaan, die eenmaal aan Constantin Huygens de stof voor een uitvoerig gedicht schonk.

Nog altijd slingeren zich de forsche takken van hooge, krachtige linden tot een groen gewelf boven de hoofden der wandelaars in de residentie de schim van Frederik Hendrik's Raad en Rekenmeester zou zich niet te ergeren hebben gehad over de zorgeloosheid van het nageslacht, als zij naast den heer De Milde en zijne dochters had mogen meewandelen.

De schaduw der hooge linden was voor het viertal nog te verkwikkelijker op dien brandend heeten Zondagmiddag van Augustus 1853, omdat ze, sedert ze hunne woning in het Lage Westeinde verlieten, door de zonnige straten en langs de breede pleinen drentelend, al dikwijls over de hitte geklaagd hadden.

De oude heer had het plan gemaakt voor eene wandeling naar Scheveningen, maar ter hoogte van het koninklijk paleis ontzonk hem de moed. De dames opperden geen bezwaar, en door het Heulstraatje waren ze nu binnen de weldadige schaduw van de aloude lindenlaan aangekomen.

Het sprak van zelf, dat de drie gezusters De Milde eenparig voor een bezoek aan de sociëteitstent in het Bosch stemden. Een ander plan zou in dergelijk een drietal Haagsche jongedames hoofden bij zulk een heerlijken zomerdag moeielijk hebben kunnen opkomen. Maar daar ze nu onwillekeurig wat harder voortstapten, had haar vader op minder drift aangedrongen, en was zijne oudste dochter Kee wel zoo goed hem daarin te ondersteunen.

De wandelaars in het Voorhout namen niet veel »notitie" van de drie dames en haar geleider. Vooreerst was hun aantal niet groot, en daarbij kwam, dat de familie De Milde zich door geen enkel bijzonder kenteeken onderscheidde... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books