Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

En Nyckfull kvinna, del 1 – Den Obundna flickan

En Nyckfull kvinna, del 1 – Den Obundna flickan by Emilie Flygare-Carlén
By:

En Nyckfull kvinna, del 1 – Den Obundna flickan by Emilie Flygare-Carlén is a captivating and intriguing novel that delves into the complexities of love, loss, and betrayal. The story follows the life of the enigmatic and headstrong protagonist, Elisabet Thott, as she navigates the challenges of 19th century Swedish society.

Flygare-Carlén's writing style is rich and immersive, drawing readers into a vividly detailed world filled with secrets, scandal, and suspense. The characters are well-developed and multi-dimensional, each with their own flaws and motivations that drive the narrative forward.

As the first installment in a series, this book sets the stage for future developments and leaves readers eager to uncover the mysteries that lie ahead. The author's keen insights into human nature and societal norms add depth and complexity to the plot, making for a truly engaging read.

Overall, En Nyckfull kvinna, del 1 – Den Obundna flickan is a compelling historical novel that will appeal to fans of drama, romance, and intrigue. Emilie Flygare-Carlén has crafted a compelling story that keeps readers on the edge of their seats from beginning to end.

Book Description:
Emilie Flygare-Carlén var under 1800-talet en av Sveriges mest populära och lästa författare.
En Nyckfull kvinna, som gavs ut i fyra delar, har den unga Edith Sternfelt som centralgestalt. Hon är på ytan en mycket självmedveten, självsäker och nyckfull kvinna, men bär samtidigt på en stor osäkerhet. I första delen, Den obundna flickan, presenteras läsaren/lyssnaren för en rad personer som har viktiga roller på olika sätt. Av dessa är ”farbror Janne”, Ediths döde fars bror, en framträdande person. Han kallar sig ”en man av ränseln” och trivs bäst när han får göra strövtåg genom landet i sällskap med sin lille kortväxte följeslagare Primus. Janne är en både ömsint och vis man, och har ett gott öga till sin brosrdotter, som står hans hjärta nära, även om han är oroad över hennes nyckfullhet. Modern, hovrättsrådinnan, änka och ägare till det stora bruket Dagby i Värmland, styr med fast, och ibland något despotisk, hand sina underlydande, och försöker även styra sin äldsta dotter. Hon är är både oroad och förtretad över hur Edith avvisat en lång rad friare, och planerar, utan Ediths vetskap, att presentera henne för en lämplig kandidat, en greve. Samtidigt pågår en konflikt i Ediths inre. Hon dras alltmer till den nye unge bruksförvaltaren, herr Helmer, något hon försöker att förneka för sig själv och omvärlden, genom att vara högdragen och nedlåtande mot honom. Kring dessa rör sig också en rad andra personer som kommer att påverka varandra och den fortsatta historien.


Stream audiobook and download chapters


Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books