Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Formosa, de eerste kolonie van Japan De Aarde en haar Volken, 1909   By: (1876-1925)

Book cover

"Formosa, de eerste kolonie van Japan" is a fascinating historical account of the colonization of Taiwan by Japan in the early 20th century. Written by Réginald Kann in 1909, the book provides a detailed and insightful look into the impact of Japanese colonization on the island and its people.

Kann's writing is engaging and informative, shedding light on the complexities of the colonial period in Taiwan. He delves into the political, social, and cultural aspects of the colonization, offering a comprehensive understanding of the historical context.

One of the most compelling aspects of the book is Kann's exploration of the indigenous peoples of Taiwan and their struggles under Japanese rule. He highlights the injustices and hardships faced by the native population, shedding light on a lesser-known aspect of colonial history.

Overall, "Formosa, de eerste kolonie van Japan" is a thought-provoking and enlightening read for anyone interested in Taiwanese history or the impact of colonization. Kann's thorough research and engaging writing style make this book a valuable resource for understanding this important chapter in Taiwan's past.

First Page:

FORMOSA, DE EERSTE KOLONIE VAN JAPAN.

Naar het Fransch van Reginald Kann.

I. Aankomst op Formosa. Taïhokoe, de zetel der regeering. Chineesche en Japansche wijken. De beide takken van den spoorweg en de Décauvillelijn. Gevolgen der aardbeving. De agenten van politie en hun administratieve werkzaamheid. Voorloopige hospitalen. Uitstapje naar Kagi. De vroegere Samoeraï als politiebeambten. Bezoek aan de koppensnellers. Maatregelen, door de Japanners genomen om oude, barbaarsche gewoonten tegen te gaan. Betrekkingen tusschen de Atayals en de Japanners. De thee. De oorlogshaven Keloeng.

De reizigers, die van Europa naar Formosa gaan, verlaten te Hongkong de groote lijn van Yokohama, om zich in te schepen op een der kleine nipponsche stoombooten, die den dienst van Tamsoeï waarnemen. Vóór de verovering van het eiland door de Japanners in 1895, was alle handel in handen van engelsche maatschappijen, maar langzamerhand is men er, dank zij de subsidies van de regeering, in geslaagd, de britsche vlag bijna geheel te doen verdwijnen uit de havens van Formosa. De Daijin Maroe, waar ik passage op neem, is een uitstekend schip, dat flink zee bouwt en zeer geriefelijk is ingericht. Nadat we de chineesche kust een eind hebben gevolgd met oponthoud van korten duur te Swatow en te Amoy, steken we de straat over met het altijd onstuimige water, en zijn na drie dagen reizens tegenover de haven Tamsoeï... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books