Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Fundamenta Krestomatio   By: (1859-1917)

Book cover

First Page:

L. ZAMENHOF

FUNDAMENTA KRESTOMATIO DE LA LINGVO ESPERANTO

DUA ELDONO

FRANCUJO. HACHETTE et Cie, PARIS. ANGLUJO. "REVIEW of REVIEWS", LONDON. DANUJO. ANDR. FRED. HOEST & SOEN, KJOBENHAVN. GERMANUJO. MOELLER & BOREL, BELIN. HISPANUJO. J. ESPASA, BARCELONA. ITALUJO. RAFFAELLO GIUSTI, LIVORNO. POLUJO. M. ARCT, WARSZAWA. SVEDUJO. ESPERANTOFOERENING, STOCKHOLM

Estas mendeblaj :

CXE LA LIBREJO HACHETTE KAJ K o

TUTMONDA JARLIBRO ESPERANTISTA : 1905 enhavanta la Adresarojn de Dro ZAMENHOF Unu volumo 432 pagxa. . . . . . . . 2 fr. 50

INTERNACIA SCIENCA REVUO En Esperanto

REDAKCIO ADMINISTRACIO : P. FRUICTIER HACHETTE & K o 27, boulevard Arago, 79, boulevard Saint Germain, PARIS PARIS

JARA ABONKOSTO Francujo. . . . . . . 3 fr. 50 Ceteraj landoj. . . . . 7 fr. UNU NUMERO : 60 centimoj.

Baldaux aperos :

GRANDA VORTARO FRANCA ESPERANTA

Tiu verko, tiel longe atendita, estos grava cxefverko, kiun cxiu Esperantisto devos posedi! Gxia kosto ne superos. . . . . . . . . . . . . . 7 frankojn.

Specimenoj kaj cirkuleroj estos baldaux senditaj. Ni rememorigas ke la firmo Hachette kaj K o estas sole rajtigata eldoni verkojn aprobitajn de la auxtoro de la lingvo, Dro Zamenhof

1432 05. Coulommiers. Imp. PAUL BRODARD. 12 05.

ANTAUXPAROLO

Prezentante pure kondicxan rimedon de reciproka komunikigxado, la lingvo internacia, simile al cxiu lingvo nacia, povos bone atingi sian celon nur en tiu okazo, se cxiuj uzos gxin plene egale ; kaj por ke cxiuj povu uzi la lingvon egale, estas necese, ke ekzistu iaj modeloj , legxdonaj por cxiuj. Tio cxi estas la kauxzo, pro kiu, cedante al la peto de multaj esperantistoj, mi eldonis la Fundamentan Krestomation , kiu povos servi al cxiuj kiel modelo de esperanta stilo kaj gardi la lingvon de pereiga disfalo je diversaj dialektoj.

Lerni la lingvon cxiu povas laux cxiuj libroj, kiujn li deziros; sed cxar multaj esperantaj libroj estas verkitaj de personoj, kiuj ankoraux ne posedas bone la lingvon Esperanto, kaj komencanta esperantisto ne povus rilati al ili suficxe kritike, tial estas dezirinde, ke cxiu, antaux ol komenci la legadon de la esperanta literaturo, tralegu atente la Fundamentan Krestomation . Ne deprenante de la lernanto la eblon kritike proprigi al si cxiujn ricxigojn kaj regule faritajn perfektigojn, kiujn li trovas en la literaturo, la Fundamenta Krestomatio por cxiam gardos lin de blinda kaj senkritika alproprigo de stilo erara .

Atentan tralegon de la Fundamenta Krestomatio mi rekomendas al cxiu , kiu volas skribe aux parole uzi la lingvon Esperanto. Sed precipe atentan kaj kelkfojan trategon de tiu cxi libro mi rekomendas al tiuj, kiuj deziras eldoni verkojn en Esperanto ; cxar tiu, kiu eldonas verkon en Esperanto, ne konigxinte antauxe fundamente kun la spirito kaj la modela stilo de tiu cxi lingvo, alportas al nia afero ne utilon, sed rektan malutilon... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books