Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Gösta Berling   By: (1858-1940)

Gösta Berling by Selma Lagerlöf

First Page:

GÖSTA BERLING

Naar het Zweedsch Van SELMA LAGERLÖF

Schrijfster van "Ingrid", "De Koninginnen van Kungahälla", "De Wonderen van den Antichrist" enz.

Door Margaretha Meijboom Met toestemming van de Schrijfster.

Derde Druk

Amsterdam H. J. W. Becht 1901

INHOUD.

Blz. I. Inleiding. De predikant 1 II. Inleiding. De bedelaar 9 I. Kerstnacht 21 II. Het Kerstfeest 33 III. Gösta Berling, de dichter 43 IV. La Cachucha 55 V. Het bal op Ekeby 59 VI. De oude voertuigen 75 VII. De groote beer op Gurlita Klätt 89 VIII. De verkooping op Björne 102 IX. De jonge gravin 126 X. Spookhistories 147 XI. De geschiedenis van Ebba Dohna 159 XII. Juffrouw Marie 175 XIII. Neef Christoffel 185 XIV. De wegen des levens 190 XV. Boete 203 XVI. Het ijzer van Ekeby 213 XVII. 't Huis van Liljecrona 224 XVIII. De heks van Dovre 230 XIX. Het zomerfeest 235 XX. Vrouw Musica 239 XXI. De predikant van Broby 247 XXII. De heiligenbeelden 253 XXIII. Gods gezant 260 XXIV. Het kerkhof 272 XXV. Oude liederen 276 XXVI. De dood als bevrijder 286 XXVII. De droogte 294 XXVIII. De moeder van het kind 306 XXIX. Liefde overwint alles 315 XXX. Het meisje van Nygaard 321 XXXI. Kevenhüller 334 XXXII. De markt van Broby 345 XXXIII. De kleine hoeve in het bosch 353 XXXIV. Margaretha Celsing 370 Finale 384

INLEIDING.

I.

DE PREDIKANT.

Eindelijk stond de predikant op den preekstoel.

De menschen in de kerk hieven het hoofd op. Dus was hij er toch! Dus dezen keer werd de dienst niet afgeluid, zooals den vorigen Zondag en zooveel andere Zondagen.

De predikant was jong, lang, slank en stralend van schoonheid. Wanneer men hem een helm op 't hoofd had gezet, en hem een zwaard en een harnas gegeven, zou men een marmeren beeld van hem hebben kunnen maken en het naar den schoonsten Griek noemen.

Hij had de diepe oogen van een dichter en de vaste, ronde kin van een veldheer. Alles aan hem, was schoon, fijn, vol uitdrukking en doorgloeid van een geniaal, geestelijk leven.

De menschen in de kerk werden wonderlijk te moede, toen zij hem zóo zagen. Ze waren meer gewend hem ietwat slingerend uit de herberg te zien komen, met zijne vroolijke kameraden, zooals Beerencreutz, de overste, met de dikke, witte snor, en de sterke kapitein Bergh.

Hij had zóo gezwierd, dat hij gedurende vele weken zijn ambt niet had kunnen waarnemen. De gemeente had over hem moeten klagen, eerst bij zijn Proost en toen bij den Bisschop en het Domkapittel. Nu was de bisschop in de gemeente gekomen, om kerkvisitatie te houden. Hij zat in het koor met het gouden kruis op de borst... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books