Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Gedichten   By: (1859-1881)

Book cover

Gedichten by Jacques Fabrice Herman Perk is a stunning collection of poetry that captures the nuances of human emotion and experience with depth and eloquence. Perk's poetic style is both evocative and thought-provoking, allowing readers to immerse themselves in the beauty of his words.

The themes explored in this collection range from love and nature to spirituality and the human condition, offering a diverse and enriching reading experience. Perk's mastery of language is evident in every poem, as he weaves together imagery and metaphor to create vivid and impactful verses.

Each poem in Gedichten is a captivating journey that invites readers to reflect on their own lives and the world around them. Perk's ability to convey complex emotions and ideas with simplicity and clarity is truly impressive, making this collection a must-read for poetry enthusiasts.

Overall, Gedichten by Jacques Fabrice Herman Perk is a timeless and profound work of art that will resonate with readers long after they have finished reading. Perk's talent as a poet shines through in every line, making this collection a truly unforgettable literary experience.

First Page:

JACQUES PERK

GEDICHTEN

DERTIENDE DRUK

( TEKST UITGAVE )

AMSTERDAM S. L. VAN LOOY 1916

MATHILDE

EEN SONNETTENKRANS IN VIER BOEKEN

BOEK I.

ZOOALS EENS DANTE ALLEEN TER HELLE INSCHREED EN STATIG, STIL TOT MARO HEM GEMOETTE, ZOO WILDE IK DOOR DE WERELD GAAN......

I

AAN DE SONNETTEN

Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten, Gij, kindren van de rustige gedachte! De ware vrijheid luistert naar de wetten: Hij stelt de wet, die úwe wetten achtte:

Naar eigen hand de vrije taal te zetten, Is eedle kunst, geen grens, die haar ontkrachtte; Beperking moet vernuft en vinding wetten; Tot heerschen is, wie zich beheerscht, bij machte:

De geest, in enge grenzen ingetogen, Schijnt krachtig als de popel op te schieten, En de aard' te boren en den blauwen hoogen:

Een zee van liefde in droppen uit te gieten, Zacht, éen voor éen ziedaar mijn heerlijk pogen... Sonnetten, klinkt! U dichten was genieten.

II

SANCTISSIMA VIRGO

't Was bladstil, en een lauwe loomheid lag En woog op beemd en dorre wei, die dorstten; Zwaar zeeg, en zonder licht, een vale dag Uit wolken, die gezwollen onweer torsten.

Toen is het zwijgend zwerk uiteengeborsten, En knetterende donders, slag op slag, Verrommelden en gromden. Vol ontzag, Look ik mijne oogen, die niet oogen dorsten:

Een schelle schicht schoot schichtig uit den hoogen, En sloeg mij... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books