Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Geschiedenis van het tijdperk van 25-jarigen vrede 1849-1874   By: (1815-1877)

Book cover

First Page:

GESCHIEDENIS VAN HET TIJDPERK VAN VIJFENTWINTIGJARIGEN VREDE.

[Illustratie: Tresling & Co Hof Lith Amst. ]

GESCHIEDENIS

VAN HET

Tijdperk van Vijfentwintigjarigen Vrede.

1849 1874.

DOOR

P. J. ANDRIESSEN,

Schrijver van: De Kinderen van den Zoetelaar, De Vrijheidsoorlog, De Schildknaap van Gijsbrecht van Aemstel.

TWEEDE DRUK.

[Decoratieve illustratie]

LEIDEN. A. W. SIJTHOFF

VOORBERICHT.

In 1874 hebben we 't vijfentwintigjarig jubilé van Koning Willem den derden gevierd. Was er reden voor, om dien dag feestelijk te gedenken, of was het slechts vleierij, een laffe hulde, aan 't Hoofd van onzen Staat toegebracht en die geen raison d'être had?

Of er reden voor was? ~Nederland~ was in zijn volle recht om feest te vieren bij 't herdenken aan een vijfentwintigjarig tijdperk van bloei, vooruitgang en vrede. Gelooft gij 't niet lees dan deze bladzijden, waarin ik slechts heb aangestipt wat er in dat tijdstip gebeurd is. Of liever koopt het voor uwe kinderen; opdat de toekomstige Nederlandsche natie wete, wat ze aan de regeering van den derden Willem verschuldigd is. Ze zullen 't met genoegen lezen: 't is geen droge opsomming van feiten, maar een zooveel mogelijk levendige voorstelling van enkele gebeurtenissen uit dat tijdperk.

Mijn doel met het schrijven van dit werkje was, om de Nederlandsche jeugd bekend te maken met de gezegende vijfentwintig jaren, opdat zij wete, waarom wij feestvierden. Moge het dus in veler handen komen, moge het ook in veler harten het zaad strooien van liefde voor ons dierbaar vaderland, liefde voor het doorluchtig stamhuis van Oranje! Dat is de wensch van

den Schrijver.

INHOUD.

Eerste Hoofdstuk. Bladz. 's Konings intocht in de hoofdstad 1

Tweede Hoofdstuk. 's Konings inhuldiging 15

Derde Hoofdstuk. Een zilveren bruiloft in de Bommelerwaard 30

Vierde Hoofdstuk. De watersnood 46

Vijfde Hoofdstuk. De Koning als redder van ongelukkigen 62

Zesde Hoofdstuk. Het feest van Neerlands herstelling 75

Zevende Hoofdstuk. 's Konings rouw 99

Achtste Hoofdstuk. Het feest van Neerlands onafhankelijkheid 111

Negende Hoofdstuk. Koning Willem de derde, de beschermer der kunst 131

Tiende Hoofdstuk. Het zilveren feest 136

EERSTE HOOFDSTUK.

's Konings intocht in de Hoofdstad.

»Nu, dat is je wachten! 't Is of die trein nooit aankomt. En dat noemen ze nog al snel!"

»'t Is altoos toch sneller dan met de trekschuit, Gustaaf."

»Daarin heb je gelijk, Margot. Maar ik vind toch, dat zoo'n trein op zijn tijd moest aankomen."

»Ja, Gustaaf, je moogt dat vinden zooveel je wilt. Daar storen ze zich echter al heel weinig aan. Toen we laatst ma met de vigilante van de spoor gingen halen, was 't immers een half uur te laat."

»O ja, toen je zoo bang waart, dat ze een ongeluk mocht hebben gekregen."

»Net of jij ook niet bang waart, broertje."

»Nu, ja, Margot! Ik wil 't wel weten; ik was ook alles behalve gerust. Want men hoort uit ~Engeland~ zoo dikwijls van spoorwegongelukken dat men er bang voor zou worden... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books