Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Geschiedenis van het tijdperk van 25-jarigen vrede 1849-1874   By: (1815-1877)

Book cover

Geschiedenis van het tijdperk van 25-jarigen vrede 1849-1874 by Pieter J. Andriessen is a comprehensive and detailed account of a significant period in European history. Andriessen delves into the political, social, and cultural developments of the time, providing readers with a thorough understanding of the events that shaped this era.

What sets this book apart is Andriessen's meticulous research and analysis. He skillfully weaves together primary sources and scholarly insights to paint a vivid picture of the various conflicts and resolutions that occurred during the 25 years of peace.

Furthermore, Andriessen's writing is engaging and accessible, making this book accessible to both academic historians and casual readers interested in learning more about this period in history. Overall, Geschiedenis van het tijdperk van 25-jarigen vrede 1849-1874 is a valuable resource for anyone looking to deepen their understanding of European history during this crucial time.

First Page:

GESCHIEDENIS VAN HET TIJDPERK VAN VIJFENTWINTIGJARIGEN VREDE.

[Illustratie: Tresling & Co Hof Lith Amst. ]

GESCHIEDENIS

VAN HET

Tijdperk van Vijfentwintigjarigen Vrede.

1849 1874.

DOOR

P. J. ANDRIESSEN,

Schrijver van: De Kinderen van den Zoetelaar, De Vrijheidsoorlog, De Schildknaap van Gijsbrecht van Aemstel.

TWEEDE DRUK.

[Decoratieve illustratie]

LEIDEN. A. W. SIJTHOFF

VOORBERICHT.

In 1874 hebben we 't vijfentwintigjarig jubilĂ© van Koning Willem den derden gevierd. Was er reden voor, om dien dag feestelijk te gedenken, of was het slechts vleierij, een laffe hulde, aan 't Hoofd van onzen Staat toegebracht en die geen raison d'ĂȘtre had?

Of er reden voor was? ~Nederland~ was in zijn volle recht om feest te vieren bij 't herdenken aan een vijfentwintigjarig tijdperk van bloei, vooruitgang en vrede. Gelooft gij 't niet lees dan deze bladzijden, waarin ik slechts heb aangestipt wat er in dat tijdstip gebeurd is... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books