Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Goede Vaêr Tromp of hoe de Vereenigde Provinciën eene zeemogendheid werden   By: (1840-1909)

Book cover

"Goede Vaêr Tromp of hoe de Vereenigde Provinciën eene zeemogendheid werden" by Pieter Louwerse is a captivating historical novel that delves into the fascinating story of the Dutch Republic becoming a naval power in the midst of political turmoil and foreign conflicts. Louwerse's writing style is engaging and vivid, bringing to life the characters and events of this tumultuous period in Dutch history. The protagonist, Tromp, is a strong and determined character whose leadership and strategic abilities play a pivotal role in the Republic's rise to naval dominance. The novel is filled with intrigue, betrayal, and bravery, making it a compelling read for anyone interested in historical fiction. Louwerse's attention to detail and historical accuracy also add depth to the story, making it both informative and entertaining. Overall, "Goede Vaêr Tromp" is a well-crafted and engaging novel that offers a unique perspective on the Dutch Republic's journey to becoming a formidable maritime power.

First Page:

Deze e text is gemaakt door Jeroen Hellingman met de hulp van het gedistribueerd proeflees team.

GOEDE VAÊR TROMP,

OF

HOE DE VEREENIGDE PROVINCIËN EENE ZEEMOGENDHEID WERDEN.

GESCHIEDKUNDIG VERHAAL

VOOR 'T JONGE NEDERLAND,

DOOR

P. LOUWERSE.

JONG NEDERLAND!

Toen de Uitgever van Mannen van Sta vast mij uitnoodigde weer een geschiedkundig verhaal voor u te schrijven, meende ik eerst u het leven van onzen grootsten zeeheld M. A. DE RUYTER te schetsen. Reeds had ik hiertoe eenige bouwstoffen verzameld, toen 'k Mr. J. VAN LENNEPS Beroemde Nederlanders in handen kreeg. Deze geleerde schrijver wijdt in dat werk ook eenige bladzijden aan den vlootvoogd MARTEN HARPERTSZ. TROMP en zegt o. a. van hem: ... "en nog heden wordt TROMP niet geschat op die hoogte waarop hij werkelijk behoort geplaatst te worden."

En dit is nu het oordeel van een Nederlander, wiens hart warm klopte voor de geschiedenis van zijn Vaderland; maar zelfs de Engelsche schrijvers vereeren Tromp, en zijne beeltenis hangt in de galerij te Greenwich.

Mijn besluit was genomen; ik zou onzen DE RUYTER niet schetsen, maar het leven van M. H. TROMP met u behandelen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books