Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Goethe's Faust   By: (1866-1943)

Book cover

Goethe's Faust is a timeless classic that delves into the complexity of the human condition with deep philosophical insights and poetic language. The story of Faust, a man who makes a pact with the devil in exchange for knowledge and power, explores themes of ambition, temptation, and redemption.

Bierens de Haan's translation captures the essence of Goethe's original work, showcasing his skill as a translator and his deep understanding of the nuances of the text. The language is rich and evocative, drawing the reader in and immersing them in Faust's journey.

The characters in Faust are vividly drawn, each serving as a symbol or representation of different aspects of humanity. Faust himself is a complex and flawed protagonist, torn between his desire for knowledge and power and his yearning for something greater. Mephistopheles, the devil who tempts Faust, is a compelling and enigmatic figure, challenging Faust's beliefs and pushing him to his limits.

Overall, Goethe's Faust is a powerful and thought-provoking work that continues to resonate with readers today. Bierens de Haan's translation is a worthy addition to the legacy of this literary masterpiece, inviting readers to explore the depths of human nature and the eternal struggle between good and evil.

First Page:

Handboekjes Elck 't Beste

Onder leiding van L. Simons

Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur Amsterdam

Goethe's Faust

Studie door

Dr. J. D. Bierens de Haan

Gedrukt ter drukkerij "De Degel", Amsterdam.

WOORD VOORAF

Goethe heeft in de twee gedeelten van den Faust aan zijn lezers het beeld voor oogen gesteld van den mensch en zijn hoogste streven. Niet een historisch bepaalden persoon, gelijk in menig drama, noch een zielkundig merkwaardig wezen, als genie of "Uebermensch" heeft hij geschilderd; maar den mensch, die wij allen zijn. Al het fantastisch eigenaardige van het Faust gedicht is dichterlijke verbeeldingswijze. Het zal ons, die over de Faust figuur gaan filosofeeren te doen zijn, om het menschelijke in dezen mensch, en om niets anders.

B. de H.

Aerdenhout , Oktober 1914.

I DE KLACHT VAN FAUST

1. De famulus Wagner, de begrensde mensch.

Nauwelijks verschijnt ons de figuur van Faust of wij vernemen zijn klacht, een klacht zoo zeer uit de geheele persoonlijkheid opgeweld, dat wij Faust niet kennen, zoolang wij de klacht niet verstaan... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books