Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Op Eigen Wieken   By: (1832-1888)

Book cover

Op Eigen Wieken by Louisa May Alcott is a heartfelt and inspiring story about four sisters navigating the challenges of life and love. Set in the 19th century, the novel follows the March sisters as they grow up and mature, each facing their own struggles and triumphs.

Alcott's writing is beautifully detailed and immersive, drawing readers into the world of the March family and their enduring bond. The characters are well-developed and relatable, making it easy to invest in their lives and root for their happiness.

The themes of love, independence, and self-discovery are woven throughout the narrative, offering valuable lessons and insights for readers of all ages. Op Eigen Wieken is a timeless classic that continues to resonate with audiences today, showcasing Alcott's talent for crafting compelling and heartfelt stories.

Overall, Op Eigen Wieken is a captivating and poignant novel that is sure to leave a lasting impression on readers. Alcott's writing is as relevant and impactful today as it was when the book was first published, making it a must-read for anyone in search of a moving and thought-provoking story.

First Page:

OP EIGEN WIEKEN

EEN VERHAAL

VAN

LOUISE M. ALCOTT

Schrijfster van: "Onder Moeders Vleugels"

NAAR HET ENGELSCH

(GOOD WIVES)

ELFDE DRUK

HERZIEN DOOR G. W. ELBERTS

ROTTERDAM D. BOLLE

HOOFDSTUK I.

EEN PRAATJE.

Om een goed begin te maken en met een vrij hart naar Meta's bruiloft te kunnen gaan, mogen wij eerst nog wel eens een praatje over de familie March houden. En dan moet ik al dadelijk zeggen, dat wanneer, sommige mijner oudere lezeressen mochten pruttelen: "Er wordt te veel over 'liefdesgeschiedenissen' in dat verhaal gesproken," (ik ben niet bang, dat jonge menschen dit bezwaar zullen maken), ik hun slechts antwoorden kan met de woorden van mevrouw March: "Wat kan men anders verwachten, met vier vroolijke jonge meisjes in huis en een levenslustigen jongen buurman vlak naast de deur!"

De drie jaren die voorbijgegaan zijn, hebben geen groote veranderingen in het stille gezin teweeg gebracht. De oorlog is geƫindigd, en mijnheer March rustig thuis, verdiept in zijn boeken en zijn kleine gemeente, voor wie hij, zoowel door natuurlijken aanleg, als door hoogere geestesgaven, een uitmuntend herder is... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books