Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Græsk Mythologi   By:

Book cover

Græsk Mythologi by Hans Holten-Bechtolsheim is a comprehensive and engaging exploration of Greek mythology. The author provides a detailed overview of the various gods, goddesses, heroes, and monsters that populate Greek mythology, as well as the stories and legends associated with them.

I found the writing style to be accessible and engaging, making it easy to dive into the world of Greek mythology. The author clearly has a deep understanding and passion for the subject matter, which shines through in the detailed descriptions and analyses of the myths and characters.

One of the aspects of the book that I particularly appreciated was the way in which the author contextualized the myths within their cultural and historical contexts. By providing background information on the ancient Greeks and their beliefs, the author helps the reader to understand the significance of the myths and the reasons behind their creation.

Overall, I highly recommend Græsk Mythologi to anyone with an interest in Greek mythology. Whether you are a newcomer to the subject or a seasoned enthusiast, this book offers a wealth of information and insights that will deepen your understanding and appreciation of these timeless stories.

First Page:

Afskriverens bemærkninger: Åbenlyse typografiske fejl er rettet, herunder de to fejl der var nævnt på trykfejlslisten i den oprindelige bog. Symbolet er brugt til at angive fed tekst i originalen, ~ angiver s p a t i e r e t tekst, mens angiver kursiveret tekst. Overskrifter der i originalen er placeret som sidenoter er nedenfor angivet med =. Forfatteren har brugt forklaringstegn (et omvendt c efterfulgt af kolon); dette er gengivet med c:.

H. HOLTEN BECHTOLSHEIM

GRÆSK MYTHOLOGI

ANDEN UDGAVE

SORØ SVEGÅRDS BOGHANDELS FORLAG 1922

Paa lave Kulturstandpunkter er Mænd og Kvinder fortrinsvis optaget af at skaffe de daglige Fornødenheder. Men midt i alt deres praktiske Arbejde melder sig hyppigt visse teoretiske Spørgsmaal, der kræver Svar: Hvad sker, naar vi dør? Hvad er det, der raader for os og alt andet i Tilværelsen? Hvorledes er alt blevet til?

Paa saadanne Spørgsmaal gives der Svar i Mytherne, en Form for Aandsliv, der væsenligt tilhører Kulturens Barndom. Menneskene stoler paa deres Sanseiagttagelser, tvivler f. Eks. ikke paa, at Jorden er flad, Himlen en Hvælving, og at Sol og Maane vandrer hen over denne Hvælving. Naturlove kender de ikke; men Livets styrende Kræfter fornemmer de snart som noget ubestemt mægtigt, snart som Væsener, der ligner Mennesker eller Dyr... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books