Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Handboek voor den kaasmaker in Nederland   By:

Book cover

First Page:

OPMERKINGEN VAN DE BEWERKER: De tekst in dit bestand wordt weergegeven in de originele, verouderde spelling. Er is geen poging gedaan de tekst te moderniseren. Overduidelijke druk en spelfouten in het origineel zijn gecorrigeerd. Variaties in spelling (met/zonder trema, ae/æ, met/zonder afbreekstreepje) zijn behouden. De aangegeven Errata zijn in de tekst gecorrigeerd. Bladzijde nummering is verwijderd. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. De in het origineel als uitgespatieerde weergegeven tekst is in dit e boek weergegeven als =uitgespatieerd=. Cursieve tekst is weergegeven als ~cursief~. Vette tekst is weergegeven als $vet$. In dit boek worden lage en hoge aanhalingstekens gebruikt. Deze zijn respectievelijk aangegeven als »aanhalingstekens". Aan het eind van het boek volgt een overzicht van de aangebrachte correcties.

=HANDBOEK=

VOOR DEN

=KAASMAKER=.

HANDBOEK

VOOR DEN

KAASMAKER

IN NEDERLAND,

DOOR

Dr. P. J. HOLLMAN.

Met goud bekroond door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, voorzien van een aantal in den tekst gedrukte houtsneden en opgehelderd door gekleurde steendrukplaten en lichtbeelden.

AMSTERDAM, JAN SCHUITEMAKER & Co. 1877.

De bouwers, die wy nu den naem van boeren geven. Zyn in het bouwgeheym al dickmaels onbedreven; Sy doen meest hun bedryf juyst op dien eygen voet, Gelyck een meulepaert een stage ronde doet. Al synse tot de ploegh en op het lant geboren, Men vindt se nae een eeuw niet wyser dan te voren. Maer heden gaet de kunst al verder alsse plagh, Men siet al menighmael dat niemant oyt en sagh. De werelt wort vergroot met uytgestreckte palen Het lant dat wort geteelt, de meiren uytgemalen, En menigh ander werck wort heden uytgewrocht, Daerop den ouden tyt noyt eens en heeft gedocht. Vader CATS.

AAN Z.M. ONZEN GEËERDEN VORST, Koning der Nederlanden, Groothertog van Luxemburg, enz. Beschermheer der Hollandsche Maatschappij van Landbouw,

WORDT DIT WERK EERBIEDIGLIJK OPGEDRAGEN DOOR =DEN SCHRIJVER.=

=VOORREDE=.

~Toen de Hollandsche Maatschappij van Landbouw in 1874 besloot een prijsvraag over kaasbereiding uit te schrijven, lachte ons aanstonds het denkbeeld toe die stof te bewerken... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books