Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Heldensagen en Legenden van de Serviërs   By: (1885?-1934)

Book cover

First Page:

Heldensagen en legenden van de Serviërs

Door

Woislav M. Petrovitch

Attaché bij de Koninklijke Servische Legatie aan het Engelsche hof

Met een voorbericht van

Chedo Miyatovich

Gewezen Servisch gezant aan het Engelsche Hof

Uit het Engelsch vertaald door

Mevr. J. P. Wesselink Van Rossum

Met 32 gekleurde platen door

William Sewell & Gilbert James

Zutphen W. J. Thieme & Cie 1915

INHOUD.

Inleiding

I. Historische terugblik II. Bijgeloof en nationale gebruiken III. Servische nationale epische poëzie IV. Kralyevitch Marko; of de Koninklijke prins Marko V. Banovitch Strahinya VI. De tsarina Militza en de Zmay van Yastrebatz VII. Het huwelijk van Maximus Tzrnoyevitch VIII. Het huwelijk van tsaar Doushan den Machtige IX. Tsaar Lazarus en de tsarina Militza X. De gevangenschap en het huwelijk van Stephanus Yakshitch XI. Het huwelijk van koning Voukashin XII. De heiligen verdeelen de schatten XIII. Drie servische balladen

1. De bouw van Skadar 2. De stiefzusters 3. De ontvoering van de schoone Iconia

XIV. Folklore 211

1. De ram met de gouden vacht 2. een paviljoen noch in den hemel noch op aarde 3. Pepelyouga 4. De taal der dieren 5. De stiefmoeder en haar stiefdochter 6. Recht en onrecht 7. Wie weinig vraagt, ontvangt veel 8. Bash Tchelik of echt staal 9. De gouden appelboom en de negen pauwinnen 10. Het vogelmeisje 11. Liegen om een weddenschap 12. Het meisje, dat wijzer is dan de tsaar 13. Goede daden zijn onvergankelijk 14. Hij wien God helpt, kan niemand kwaad doen 15. Dieren als vrienden en als vijanden 16. De drie vrijers 17. De droom van den Koningszoon 18. De bijter gebeten 19. Het beroep dat niemand kent 20. De tweelingen met de gouden haren

XV. Eenige Servische populaire anecdoten

Verklarende Woordenlijst en Index

LIJST VAN ILLUSTRATIES.

God zegene u, o schoon groen meer! In uw boezem zal ik voortaan wonen (titelplaat) Zou hij onmiddellijk ingesloten worden door een dikken mist En daar een boom driemaal schudt Terwijl de kinderen haar vroolijk volgen Op het oogenblik, dat Voukashin zijn zoon zou bereiken Maar dank zij Sharatz kwam ik ten laatste steeds verder van hem af De Doge schoof hoffelijk het gordijn voor den ingang ter zijde Ik zag, hoe zwart haar gelaat was en hoe wit haar handen! Ik huiverde van afschuw In enkele oogenblikken had Sharatz de Veela ingehaald Daar is het zwaard en hier is het aambeeld Hij bejammerde luid het lot van Marko Toen het kasteel ineenstortte, werd Maximus door den vallenden toren geraakt, die hem echter niet ernstig kwetste En de stralen het meisje beschenen De berg Shar, waar Milosh, de herder, met zijn kudde vertoefde Twee harer keken haar gezellin, die in het midden stond, met een veelzeggenden blik aan Werd voor de ochtendschemering door de Veela geslecht Waar zij Pauls grijzen valk den nek omdraaide Waarom weent gij, mijn broeder? En werkelijk, de olifanten kwamen, gelijk hij verwacht had En daar zag hij zijn zuster zitten, met den kop van den slapenden draak op haar knie Marra deed haar gouden gewaad uit De slang kronkelde zich snel om zijn arm Toen eenige veele naar de bron kwamen om te baden Daarop verrees onmiddellijk op die plek een prachtig paleis Ontstelde hij hevig op het zien van de slang tegen den muur Streek dadelijk op den grond neer, waar ze in een meisje veranderde Gelukkig werd de oude vrouw zoo in beslag genomen door het spelen met den vogel Het heele brood is voor u Hij kon geen woord uitbrengen Geef mij uw hand, opdat ik uw ring kan zien Maar wat ook gebeurde, hij volhardde in het gebed Vroeg hij den Era, waar hij den dief verborgen had Kaart van de Balkanstaten

VOORBERICHT... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books