Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Het Leven der Dieren Deel 2, Hoofdstuk 05: De Ralvogels; Hoofdstuk 06: De Kraanvogels   By: (1829-1884)

Book cover

In this captivating and informative book, Alfred Edmund Brehm explores the lives and behaviors of two fascinating bird species: the Rails and the Cranes. Brehm's extensive research and detailed descriptions bring these creatures to life on the pages, allowing readers to truly appreciate the beauty and complexity of the animal kingdom.

From the secretive and elusive Rails to the majestic and graceful Cranes, each chapter offers a wealth of knowledge and insight into these avian species. Brehm's engaging writing style and his passion for the natural world shines through in every page, making this book a joy to read for nature enthusiasts of all ages.

Whether you are a bird lover or simply curious about the wonders of the animal kingdom, Het Leven der Dieren Deel 2 is a must-read. Brehm's meticulous attention to detail and his ability to convey the wonder of the natural world make this book a true gem for anyone seeking to deepen their understanding and appreciation of the creatures with whom we share our planet.

First Page:

VIJFDE ORDE.

DE RALVOGELS (Phalaridornithes).

In vele opzichten herinneren de Ralvogels aan de Hoenderen, in enkele aan de Kranen. "Nestvlieders" als gene, hebben zij, evenals deze, "waadpooten", d.z. pooten, waarvan niet slechts de loop, maar ook een deel van 't onderbeen naakt is. De andere eigenschappen, die zij gemeen hebben, zullen genoemd worden bij de beschrijving van de kenmerken der familiën. Van deze bevat de orde er vier, verdeeld over twee groepen: de Moerashoenderen (Fulicariae) en de Hoenrallen (Hemipodii), die gezamenlijk één onderorde (Ralliformes) vormen. Tot de eerste groep behoort, behalve de soortenrijke familie der Ralachtigen (Rallidae) ook de soortenarme familie der Koetfuuten (Heliornithidae); de tweede groep omvat de kleine familiën van de Steltrallen (Mesitidae) en van de Snipkwartels (Turnicidae).

De snavel van de Ralachtigen (Rallidae) is meestal middelmatig lang; de hoogte overtreft de breedte; de zachte huid, die den snavelwortel bekleedt, omsluit de smalle, in lange neusgroeven gelegen neusgaten, en neemt naar de spits in hardheid toe. De vleugels en de staart zijn kort, gene afgerond, deze uit 12, meestal zachte pennen samengesteld; de bovendekveeren zijn niet verlengd. De middelmatig lange loop draagt lange teenen en klauwen; de achterteen is goed ontwikkeld en rust over zijn geheele op den grond, daar hij op gelijke hoogte met de voorteenen aan den loop is gehecht... Continue reading book >>


Book sectionseBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books