Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Het Nut der Mechanistische Methode in de Geneeskunde   By: (1668-1738)

Book cover

In "Het Nut der Mechanistische Methode in de Geneeskunde" by Herman Boerhaave, the author presents a compelling argument for the importance of using mechanistic principles in the practice of medicine. Boerhaave demonstrates a deep understanding of the human body and its functions, and he provides detailed explanations of how these principles can be applied to improve diagnosis and treatment.

Throughout the book, Boerhaave emphasizes the importance of observation and experimentation in medicine, arguing that a mechanistic approach allows for greater precision and accuracy in understanding and treating diseases. He also discusses the role of the physician in using this approach to guide their practice and make informed decisions.

Overall, "Het Nut der Mechanistische Methode in de Geneeskunde" is a thought-provoking and informative read that offers valuable insights into the history and development of medical science. Boerhaave's writing is clear and concise, making complex concepts accessible to readers of all backgrounds. I highly recommend this book to anyone interested in the intersection of science and medicine.

First Page:

REDEVOERING

VAN

HERMAN BOERHAAVE

OVER

HET NUT DER MECHANISTISCHE METHODE IN DE GENEESKUNDE,

DOOR HEM GEHOUDEN IN HET GROOT AUDITORIUM DER RIJKS UNIVERSITEIT TE LEIDEN,

OP DEN 24STEN SEPTEMBER 1703,

BIJ DEN AANVANG VAN ZIJN DERDE AMBTSJAAR.

Den Edel Groot Achtbaren Heeren Curatoren Der Leidsche Universiteit,

Den Heere Jakob, baron van Wassenaer, heer van Obdam, Hensbroek, Wochmeer, Spierdijk, Zuydwijk, Kernchem, Twikelo, Lage, enz., oudste lid van de ridderschap van Holland, ridder in de Deensche koninklijke orde van den Olifant, kolonel van de ruiterij der Vereenigde Nederlanden, gouverneur van 's Hertogenbosch, buitengewoon gezant bij H.H. M.M. de Koningen van Polen en Pruisen, bij Z.H. den Keurvorst van Hannover en bij onderscheidene Duitsche vorsten, enz. enz.

Den Heere Mr. Hubertus Rosenboom, heer van 's Grevelsregt, voorzitter van den Hoogen Raad der Nederlanden, enz. enz.

Den Heere Mr. Herman van den Honaart, burgemeester van Dordrecht en afgevaardigde dezer stad in de Staten van Holland, dijkgraaf van Alblasserwaarde, enz. enz.

Den Edel Achtbaren Heeren

Den Heere Mr. Jan van den Berg, eersten burgemeester van Leiden en secretaris van het college van Curatoren.

Den Heere Mr. Coenraad Ruysch,

Den Heere Mr... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books