Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Het bergland van den Roewenzori De Aarde en haar Volken, 1909   By: (1873-1933)

Book cover

Het bergland van den Roewenzori De Aarde en haar Volken, 1909 by Luigi Amedeo di Savoia is a fascinating exploration of the Rwenzori Mountains in Africa. The author provides a detailed account of his expedition to the region, describing the landscape, wildlife, and local cultures he encountered along the way.

Di Savoia's writing is vivid and engaging, bringing to life the beauty and challenges of the Rwenzori Mountains. His passion for exploration and his deep respect for the natural world shine through in his descriptions of the flora and fauna he observed during his journey.

One of the strengths of this book is Di Savoia's attention to detail. He includes maps, drawings, and photographs that help the reader visualize the landscapes and people he encountered. Additionally, his insights into the history and customs of the local populations add depth and richness to the narrative.

Overall, Het bergland van den Roewenzori De Aarde en haar Volken is a captivating read that will appeal to anyone with an interest in travel, nature, or African culture. Di Savoia's firsthand account of his expedition is both informative and inspiring, making this book a must-read for armchair adventurers and history buffs alike.

First Page:

HET BERGLAND VAN DEN ROEWENZORI.

Uit het reisverhaal van Z. K. H. den Hertog der Abruzzen.

Den 24sten Mei 1888 wierp Henry M. Stanley, toen hij op zijn langste en avontuurlijkste Afrikareis de smalle oeverstrook aan den westelijken oever van het Albertmeer bereisde, tusschen Nsabe en Badsua voor de eerste maal een blik op de met sneeuw bedekte toppen van den Roewenzori.

"Toen wij", vertelt hij, "ongeveer acht kilometer van het kamp bij Nsabe verwijderd waren en ik, naar het Zuidoosten kijkend, over de gebeurtenissen van de laatste maand nadacht, wees mijn bediende mij op een zonderling gevormde wolk, die een wonderheerlijke zilverachtige kleur had en geleek op een reusachtigen, met sneeuw bedekten berg. De omtrekken met de oogen volgend, verraste mij de donkere, blauwzwarte kleur van den voet, en ik bedacht in stilte, of de wolk ook de voorbode kon wezen van een nieuwen wervelstorm; maar toen ik zag, dat ze reikte tot aan de opening tusschen het oostelijke en het westelijke plateau, kreeg ik de overtuiging, dat ik niet voor oogen had iets, dat op een grooten berg geleek, maar een heuschen, solieden bergtop, waarvan de hoogste gedeelten met sneeuw waren bedekt."

Roewenzori is de naam, dien Stanley uit de vele aanduidingen van de in den omtrek van den berg wonende inboorlingen koos, omdat het hem voorkwam dat hij dien naam het vaakste hoorde... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books