Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Het huiselik en maatschappelik leven van de Zuid-Afrikaner in de eerste helft der 18de eeuw   By: (1884-)

Book cover

First Page:

OPMERKINGEN VAN DE BEWERKER: De tekst in dit bestand wordt weergegeven in de originele, verouderde spelling. Er is geen poging gedaan de tekst te moderniseren. Bladzijde nummering is verwijderd. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. De voetnoten zijn hernummerd en verplaatst naar het eind van het hoofdstuk. In dit boek worden lage en hoge aanhalingstekens gebruikt. Deze zijn respectievelijk aangegeven als »aanhalingstekens". De in het origineel als cursief weergegeven tekst is in dit e boek weergegeven als cursief . Overduidelijke druk en spelfouten in het origineel zijn gecorrigeerd. Variaties in spelling zijn behouden. Aan het eind van het boek volgt een overzicht van de aangebrachte correcties.

HET HUISELIK EN MAATSCHAPPELIK LEVEN

VAN DE

ZUID AFRIKANER

IN DE EERSTE HELFT DER 18de EEUW

DOOR

F. C. DOMINICUS ST. ANDREWS KOLLEGE, GRAHAMSTAD

'S GRAVENHAGE MARTINUS NIJHOFF 1919

DIT WERK WERD IN 1917 BEKROOND DOOR DE ZUID AFRIKAANSCHE AKADEMIE

INHOUD.

Blz.

HOOFDSTUK I. De Kolonie en zijn bewoners 1

HOOFDSTUK II. De Oostindiese Kompanjie en de maatschappelike rechten der bewoners van de Kaap 13

HOOFDSTUK III. Het maatschappelik en huiselik leven in engere zin 36

HOOFDSTUK IV. Bestuurslichamen en belastingen 93 Lijst van geraadpleegde werken 105 Register 107

HOOFDSTUK I.

DE KOLONIE EN ZIJN BEWONERS.

Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi.

Wanneer ik in de volgende bladzijden een en ander over het huiselik en maatschappelik leven van de Zuid Afrikaner in de eerste helft der 18de eeuw wens neer te schrijven, dan zal het zeker in de allereerste plaats wenselik mogen geacht worden om duidelik te maken, wat men onder de term »Zuid Afrikaner in de eerste helft van de 18de eeuw" verstaan moet.

Ik begin dan met uit te sluiten de niet blanke bewoners, daar zeker omtrent het merendeel van hen zeer weinig over hun huiselik en nog minder over hun maatschappelik leven zou kunnen gezegd worden.

Wat we over hen beschreven vinden is zo vaak doorweven met allerlei fantastiese verhalen, dat het weinige, dat we er over zouden kunnen zeggen, zeer zeker volstrekt niet als histories kan beschouwd worden.

Kolbe heeft ons zeer veel verhaald, maar aangezien zijn autoriteit wel wat wankel staat, zouden we bij andere schrijvers als Valentijn en Sparrman of bij de romantiese Le Vaillant ons licht moeten opsteken en op hun wijsheid is zo vaak volkomen toepasselik het woord van De Genestet:

»Wat ons de wijzen als waarheid verkonden, Straks komt een wijzer, die 't wegredeneert... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books