Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Het testament van mevrouw De Tonnette

Het testament van mevrouw De Tonnette by Gerard Keller
By:

Het testament van mevrouw De Tonnette by Gerard Keller is a captivating mystery novel that keeps readers on the edge of their seats until the very end. The story follows the unraveling of a mysterious will left behind by the enigmatic Mrs. De Tonnette, which sets off a chain of events that lead to startling revelations and unexpected twists.

Keller's writing is engaging and skillfully crafted, drawing readers in with well-developed characters and a gripping plot that keeps them guessing until the final page. The novel skillfully weaves together elements of suspense, intrigue, and drama, creating a compelling read that is sure to leave a lasting impression.

Overall, The Testament of Mrs. De Tonnette is a must-read for fans of mystery and suspense novels. Keller's expert storytelling and masterful storytelling make it a standout addition to the genre, and a book that will keep readers hooked from start to finish.

Book Description:
"Het testament van mevrouw De Tonnette" is een moderne romantische komedie - althans, modern voor het jaar 1882, waarin het verscheen.

Mevrouw De Tonnette is een rijke, ongetrouwde, oude dame. Zij maakt, in het geheim, een nieuw testament, waarin ze al haar geld nalaat aan een arm achternichtje, Lina Ochten. Er is wel een voorwaarde: Lina moet getrouwd zijn op het moment dat het testament in werking treedt.
De twee neven van de oude dame, de ijdele hoofdambtenaar Pieter Botwater en de flamboyante musicus Anasthase van Sterren, zijn er altijd van uit gegaan dat zij het fortuin samen zouden erven. Als ze bij toeval te weten komen van het nieuwe testament zijn ze woedend, en beramen ze ieder voor zich een plan. Lina Ochten, die van niets weet, is ondertussen voor een vakantie afgereisd naar het Zwarte Woud, met een stel kennissen. Pieter en Anasthase reizen haar in het geheim achterna, zonder dat ze het van elkaar weten, ieder vastberaden om Lina ten huwelijk te vragen.


Stream audiobook and download chapters


Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books