Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Het toekomend jaar drie duizend Eene mijmering   By:

Book cover

First Page:

OPMERKINGEN VAN DE BEWERKER: De tekst in dit bestand wordt weergegeven in de originele, verouderde spelling. Er is geen poging gedaan de tekst te moderniseren. Bladzijde nummering is verwijderd. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Voetnoten zijn hernummerd en verplaatst naar het eind van de bijbehorende alinea. In het origineel cursieve tekst is weergegeven als cursief . Tekst in het grieks en hebreeuw is respectievelijk als [Grieks: tekst] en [Hebreeuws: tekst] omgezet. Overduidelijke druk en spelfouten in het origineel zijn gecorrigeerd. Variaties in spelling zijn behouden. De vermelde misstellingen zijn in de tekst doorgevoerd. Aan het eind van dit e boek volgt een overzicht van de aangebrachte correcties. Voor de productie van dit e boek is gebruik gemaakt van scans, die door Early Dutch Books Online beschikbaar zijn gesteld. http://www.earlydutchbooksonline.nl/nl/view/info/ id/dpo%3A4928%3Ampeg21%3A0002/page/1/ Hierbij diende het boek uit de Koninklijk Bibliotheek (Den Haag) als bron.

HET TOEKOMEND JAAR DRIE DUIZEND.

EENE MIJMERING.

HET TOEKOMEND JAAR DRIE DUIZEND.

EENE MIJMERING.

VOORGELEEZEN IN EN OPGEDRAAGEN AAN DE MAATSCHAPPIJ DER VERDIENSTEN, TER SPREUKE VOERENDE: FELIX MERITIS,

DOOR

AREND FOKKE SIMONSZ.

Medelid derzelver Maatschappije, Hoofdlid van het Amsterdamsch Dicht en Letteroefenend Genootschap; Lid van het Genootschap: Oefening kweekt Kunst; en van het Rotterdamsch Dicht en Letterlievende Genootschap, ter spreuke voerende: Studium sciëntiarum genitrix.

Multa renascentur quæ jam cecidere, cadentque Quæ nunc sunt in honore.

HORATIUS.

Te AMSTERDAM, bij AREND FOKKE SIMONSZ.

MDCCXCII.

AAN DE MAATSCHAPPIJ DER VERDIENSTEN,

ONDER DE ZINSPREUK: FELIX MERITIS VERGADERENDE BINNEN DE STAD AMSTERDAM;

WORDT DEZE VERHANDELING, BETIJTELD:

HET TOEKOMEND JAAR DRIE DUIZEND... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books