Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Het voedsel der Goden en hoe het op Aarde kwam   By: (1866-1946)

Het voedsel der Goden en hoe het op Aarde kwam by H. G. Wells

Het voedsel der Goden en hoe het op Aarde kwam is a thought-provoking science fiction novel by H. G. Wells that explores the implications of genetic engineering and the consequences of playing god with nature. Set in a future where a group of scientists create a powerful growth formula that accelerates the growth of living organisms, the novel follows the unintended consequences of their experiments.

Wells delves into themes of power, morality, and the fragility of ecosystems as the characters grapple with the repercussions of their actions. The narrative is filled with tension and suspense as the creatures created by the growth formula wreak havoc on the world, challenging the very essence of humanity and the boundaries of science.

The writing is vivid and captivating, drawing the reader into a world that is both fantastical and terrifying. Wells' prose is masterful, painting a vivid picture of a world on the brink of collapse due to mankind's hubris.

Overall, Het voedsel der Goden en hoe het op Aarde kwam is a thought-provoking and engaging read that will leave readers questioning the ethical implications of scientific advancement. Wells' exploration of the consequences of tampering with nature is both timely and relevant, making this novel a must-read for fans of science fiction and speculative fiction.

First Page:

Wereld Bibliotheek Onder leiding van L. Simons

H. G. WELLS

HET VOEDSEL DER GODEN en hoe het op Aarde kwam

Uit het Engelsch door J. Kuylman

Uitgegeven voor de Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur door G. Schreuders Amsterdam

BOEK I.

DE ONTDEKKING VAN HET VOEDSEL

HOOFDSTUK I.

DE ONTDEKKING VAN HET VOEDSEL.

I.

In het midden der negentiende eeuw begon in onze vreemde wereld voor het eerst in grooten getale een klasse van menschen op te komen, die voor het meerendeel aanleg hadden om oudachtig te worden, en die genoemd worden en dit zeer terecht, hoewel zij zelf dezen titel buitengewoon onaangenaam vinden "Scientisten." Zij vinden dit woord zóó onaangenaam, dat het in de kolommen van "de Natuur," hetwelk van het begin af hun uitsluitend en karakteristiek orgaan was, even zorgvuldig vermeden wordt alsof het dat andere woord ware, dat de basis van alle werkelijk gemeene taal in dit land vormt. Doch het Groote Publiek, en zijn Pers weten dit wel beter, en "Scientisten" blijven zij, en als zij ook maar eenigszins algemeen bekend raken, noemen wij hen "beroemde scientisten," en "eminente scheikundigen" en "alom bekende natuurkundigen" op zijn minst... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books