Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Het vroolijke leven   By: (1874-1951)

Book cover

Het vroolijke leven is a delightful novel written by Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe that beautifully captures the joy and struggles of everyday life. The story follows the protagonist as she navigates through love, loss, and personal growth in a changing world.

What stands out in this novel is the author's vivid and captivating writing style that brings the characters and settings to life. The protagonist is a relatable and endearing character, and readers will find themselves rooting for her as she faces various challenges and triumphs.

One of the highlights of this book is the exploration of themes such as love, friendship, and resilience. The author seamlessly weaves these themes into the narrative, creating a story that is both heartwarming and thought-provoking.

Overall, Het vroolijke leven is a charming and engaging novel that will resonate with readers of all ages. Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe has crafted a timeless story that celebrates the beauty of life and the power of human connections.

First Page:

HET VROOLIJKE LEVEN

DOOR

JEANNE REYNEKE VAN STUWE

L. J. Veen Amsterdam

I.

Met groote stappen liep Max van den Heuvel zijn kleine kamer op en neer. Er lag een diepe frons tusschen zijn oogen, en soms beet hij ongeduldig zijn sterke witte tanden in zijn onderlip. Door het open raam kwam de koele avondlucht naar binnen, maar hij had het warm, benauwd, broeiend warm in de bedompte ruimte, en toch stond het hem tegen, nu nog naar buiten te gaan.

Waar moest hij heen? Een eenzame wandeling maken? Naar het een of ander café, waar hij wel kennissen zou ontmoeten, om zich door hen vrij te laten houden? Bah! hij had er genoeg van! hij had er meer dan genoeg van!

Driftig keek hij om zich heen. Alles irriteerde hem hier....of liever het niets irriteerde hem hier. Want wat bezat hij? wat kon hij in de wereld het zijne noemen? Die armzalige meubileering van deze armzalige kamer, was nog niet eens zijn eigendom. De matten stoel bij het raam, de onoogelijk kleine tafel, dat geverfde kastje, 't was meer dan min, en toch, dát zelfs, niet eens van hem.

Thans werd het te erg. Hij hield het gewoon niet uit. Nog langer te leven op dat hongerloon van zes gulden in de week, hij bedankte er eenvoudig voor. Was hij, Max, nu daartoe geboren?....

Moest hij misschien nog blij wezen, dat hij dit werk mocht doen? Klerkje spelen, den heelen dag gebogen zitten over idiote papieren, bebromd als een kleine jongen, wanneer hij zich eens vergiste... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books