Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Hoe ik een week te Fez doorbracht De Aarde en haar Volken, 1908   By:

Book cover

"Hoe ik een week te Fez doorbracht" is a fascinating account of Jean Marlys' travels to Fez in 1908. The author provides vivid descriptions of the sights, sounds, and customs of this Moroccan city, giving readers a glimpse into a world that was both exotic and unfamiliar.

Marlys' writing is rich in detail, immersing the reader in the bustling streets of Fez and the colorful marketplaces. The author's encounters with the local people and their traditions are portrayed with sensitivity and insight, shedding light on the cultural nuances of this ancient city.

While the book may feel slightly outdated in its colonial perspective, Marlys' observations are nonetheless engaging and provide a valuable historical record of a time and place that has since undergone significant changes.

Overall, "Hoe ik een week te Fez doorbracht" is a captivating and informative read that offers a window into a bygone era. Fans of travel literature and cultural studies will find this book both enlightening and entertaining.

First Page:

HOE IK EEN WEEK TE FEZ DOORBRACHT.

Naar het Fransch van Jean Marlys.

Als men te Fez aankomt na een reis door het dal, dat er van Rabat heen leidt, maakt de stad den indruk van bijzonder klein te zijn, en ze blijft maar nietig achter haar grijze muren, wanneer men dichterbij komt. Aan de linkerzijde verheffen zich de lange wallen van een kasbah, eindigend in een soort van bastille, die een verzwakte nabootsing lijkt van het kasteel der Zeven Torens te Stamboel, zooals de bijna zwarte, gekanteelde en versterkte muren denken doen aan de wallen van Konstantinopel, en de doodsche, onbewegelijke populieren aan de cypressen der turksche kerkhoven. Ik zie in de wallen ook een groote, versterkte poort, zooals die in de hoofdstad van den anderen sultan, en ik voel mij als in de tegenwoordigheid van een klein Konstantinopel, waar de zee zich van heeft teruggetrokken.

Ik kan alles onderscheiden aan het stadje, al wat het heeft te vertoonen, hooge minarets met groen aardewerk, op de muren aangebracht als glazuur, de daken, met groene pannen, van de heiligdommen en die van het witte Sultans paleis; grijze terrassen en door den tijd zwart geworden muren, met hun diepe kanteelen en spitse punten; vierkante torens, met hooge, toegespitste daken. Een stukje van het dal is door een tweeden muur omgeven, ter bescherming van de keizerlijke tuinen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books