Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Hoe men schilder wordt   By: (1812-1883)

Book cover

"Hoe men schilder wordt" by Hendrik Conscience is a delightful and informative book that provides valuable insights into the world of painting. Conscience's writing is clear and engaging, making it easy for readers to follow along and absorb the techniques and skills needed to become a painter. The book covers a wide range of topics, from color theory and brush techniques to the history of art and different styles of painting. Whether you are a beginner looking to learn the basics or an experienced artist seeking to improve your craft, this book is a valuable resource that is sure to inspire and educate. Highly recommended for anyone interested in the art of painting.

First Page:

HOE MEN SCHILDER WORDT

HENDRIK CONSCIENCE

I

Ontdekking van een wonderbaar vernuft. Huiselijke raad over de bestemming van een kind. De Academie van Antwerpen door eenen werkman beschreven. Schilderen is een lekker stieltje.

In een klein huisje, behoorende tot de St. Andriesparochie te Antwerpen, zaten op eenen avond der maand Mei 1832, drie personen bij eene kleine blikken lamp te werken.

Eene oude vrouw was voor een kantkussen gezeten en wierp de ratelende bouten onophoudend door elkander, terwijl zij, met eene wonderlijke vinnigheid, de spelden over het kassen deed wandelen. Op haar gelaat glom die zoete welwillendheid, welke het aangezicht van sommige oude lieden met aantrekkelijkheid versiert, ondanks de diep gegravene rimpels.

Zij scheen welgemoed en liet zich den eentonigen arbeid niet verdrieten, aangezien dat zij van tijd tot tijd hare heesche stem tot het vormen van verschillende tonen poogde te dwingen en slepend een liedeken zong van haren jongen tijd. Dit liedeken scheen uit een enkel referein te bestaan en begon telkens met deze woorden:

En Coredommeken hy issere gesteurve.

Het onveranderlijk einde was:

Hy schreef daer in het zand Dat zyn jonk hart verbrandt.

Nevens haar bevond zich eene jongere vrouw, fraai van gelaat en schoon van gestalte... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books