Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Hore dědinú A jiné povídky   By: (1904-1960)

Book cover

First Page:

F. OMELKA

HORE DĚDINÚ

A JINÉ POVÍDKY

Obrázky ze života slováckých dětí

Obrázky kreslil

OL. CIHELKA

1935

STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ V PRAZE

Had

Oldřich zanesl oběd tatínkovi, který lámal „Pod skalou“ kámen. Řekl mu, co je doma nového, ale dlouho se s ním nezdržoval. Rozběhl se na vršek skály, odkud byl tak krásný rozhled na daleký kraj. Na jedné straně hrad Buchlov trčel do výše jako tichý, zamlklý svědek zašlých časů, na druhé straně ležela úrodná rovina, vroubená výběžky Bílých Karpat. To bylo Oldřichovo zamilované místo, na němž by dovedl proseděti celý život. Hluboko pod ním pracovali lidé. Jejich kladiva temnými údery si vyprávěla pohádku o tvrdém životě.

Lehl si na skálu, ruce si dal pod hlavu, aby to tak netlačilo, a díval se za malými obláčky, které pluly oblohou. Oh, kdyby se tak mohl jednou vznésti až k obloze a dívati se se závratných výšin na zemi! Jak malinká by byla města! A řeky! Ten jejich potok by asi vůbec nebylo vidět. A co lidé? Rozeznal by člověka od neživého předmětu?

Sluníčko příjemně hřálo a sladká únava zavírala oči. Ostatně, však tatínek na něj zavolá, až půjde domů. Oldřich usnul.

Jak dlouho tak ležel, nevěděl. Ale probudil ho zlý sen. Zdálo se mu, že se setkal s jakýmsi zarostlým pobudou, který chtěl na něm peníze. Nadarmo mu Oldřich dokazoval, že žádných nemá. Pobuda se k němu blížil, zlé jeho oči se potměšile blýskaly a náhle povalil Oldřicha k zemi. Dopadl na něj celou vahou svého těla. Až se mu dech zatajil. A cizinec tlačil na jeho prsa čím dále tím prudčeji. Oldřich cítil, že to dlouho nevydrží, že za chvilku přestane dýchat — — Vtom procitl. Slunce ještě svítilo a Oldřich si spokojeně oddechl. Chtěl radostí zavýsknout, že všechna ta hrůza byla jen snem, ale podivná tíha na prsou mu v tom zabránila. Jako by tam měl nějaký balvan. Pohled jeho se svezl na hruď.

Na prsou mu ležel had. Vyšel si patrně na procházku a na měkkém místečku se zastavil a vyhříval se. Oldřich leknutím zbledl a na čele mu vyvstal studený pot. Co teď? Pohne li se, had to ucítí a může uštknout. Zůstane raději ležet nepohnutě. Ale jak dlouho to vydrží? A co, když zakašle? Jak si pomoci z tohoto strašného postavení?

A dole, necelých sto metrů pod ním, pracuje tatínek. Oh, kdyby tak věděl, jaké nebezpečí hrozí Oldřichovi! Jistě by okamžitě nechal práce a spěchal nahoru zahnat nepohodlného hosta! Ale jak ho o tom uvědomiti? Vykřiknout? Nebyla by to jistá záhuba? Jak si jen pomoci? Jak?

Minuty se vlekly nekonečně pomalu. Oldřich přimhouřenýma očima pozoroval hada. Měl vztyčenou hlavu a volně jí otáčel. Nebylo možno zůstati tak ležet. Celé tělo bylo otlačeno od tvrdé skály. Musí se nějak osvobodit, a kdyby to bylo i s nasazením vlastního života. Smělý, odvážný plán bleskl Oldřichovými myšlenkami.

Had zase otočil hlavu, takže se díval tím směrem jako Oldřich. To byla nejpříhodnější chvíle! Oldřich se bleskurychle rozehnal, pravou rukou uchopil zmiji těsně pod hlavou a sevřel ji tak prudce, že se mu nehty zaryly do dlaně. Had sebou prudce smýkal v zoufalém úsilí po svobodě, ale nadarmo. Oldřich nepustil. . .

A potom, zesláblý přestálým strachem a nebezpečím, ale s vítězným úsměvem na tváři, spěchal za tatínkem, aby mu ukázal zabitého nepřítele.

U stromečku

Bylo po večeři. Pět harantů sedělo za stolem s neobyčejně vážnými tvářemi. Kdo sebou jen maličko zavrtěl, na toho dopadl přísný pohled nejstaršího, dvanáctiletého Karla. Přišla veliká, slavná chvíle.

Tatínek již před chvílí odešel z jizby. Maminka ještě uklízela se stolu zbytky bohaté štědrovečerní večeře... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books