Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Hunger Book One   By: (1859-1952)

Book cover

First Page:

קְנוּט הַמְסוּן.

רעב

רומן פסיכולוגי.

תרגום א. סגל.

ספר ראשון.

הוצאת „תושיה”.

ווארשא. תרנ"ט. בדפוס מ.י. האַלטער ושותפו, נאַלעווקי 7.

РООВЪ т. е. Голодъ Психологическій романъ. Соч. К. ГАМСУНА. Перв. А. Сигаля. Книга І. Изданіе „ТУШІЯ“.

ВАРШАВА. 1889. Типографія М. И. Гальтера и Комп., Наловка 7.

Дозволено Цензурою Варшава, 6 Іюня 1899 Г

א.

בכריסטיאַניה, היא הקריה הנוראה המטביעה על כל איש את חותמה המיוחד, שם ישבתי אז—וארעב.

אני שכבתי בעליתי, ואשמע ממעל לי את קול השעון אשר השמיע את השעה הששית. הבקר כמעט כבר האיר למדי, ושאון מרוצה קם על המעלות. מתחת, על יד הדלת, במקום שהיו מדובקים עלי עתונים ישנים, הכרתי ברור את חותם כתב ידו של הפקיד ומודעה רבה על דבר מכירת לחם בבית האופה פַבִּיאַן אוֹלְסֶן.

אך פקחתי את עיני, ואחל, כדרכי מאז, לחשוב אדות הענינים הנעימים המחכים לי היום. בזמן האחרון נעשה מצבי קצת קשה: כל רכושי, כל חפצי, איש אחרי אחיו, עברו לידי ה„דוד”, הוא המַלוה; נהפכתי לאיש חלוש עצבים ומתרגז על נקלה, וכבר אנוס הייתי פעמַים לשכב במטתי כל היום, בגלל תמהון ראשי. לעתים, בהראות לי ההצלחה פנים שוחקות, עלה בגורלי להשתכר במערכת איזה עתון מן השוק כחמש קרוֹנות[א] במחיר פיליטון.

[הערת שוליים א: ה„קרונה” הנורבֶגית היא בערך יותר מרוּבל וחצי, ונחלקת למאה פרוטות הנקראות „אָירים”.]

הבקר אור; כבר יכלתי לקרא ברור את המודעה על יד הדלת וגם להכיר את האותיות הדקות והמטושטשות של הכתובת: „תכריכי בד למתים בבית העלמה אַנדרסן, בשער מימין”. הדבר הזה הסב עיני עליו זמן רב; לבסוף, כאשר קמתי ולבשתי את בגדי, השמיע השעון מתחת את השעה השמינית.

אחר כך פתחתי את החלון, ואשקיף על פני הרחוב ואראה חבל שעליו מדי בד, וכר נרחב; הרחק, אצל בית חרשת הברזל, צברו הפועלים אפר. נשענתי באזרועי על אֶדֶן החלון, ואסתכל זמן רב בפני השמים. נכר היה כי אָתה יום נחמד; הימים היו ימי הבציר, העת הנעימה והקרירה, שבה כל היקום פושט צורה ולובש צורה—וגֹוֵע.

השאון, אשר נשמע מתחת, משכני אל הרחוב; חדרי הריק עם קרשי רצפתו, אשר התנודדו על כל צעד, דמה לארון מת: אין מנעול לדלת, אין תנור; בלילה בלילה לא הסירותי את פוזמקאותי, כי לא היו מתיבשות עד הבקר. הדבר האחד אשר מצא חן בעיני הוא—הנִדנָדה[ב] האדומה; על הנדנדה הזאת אהבתי להזות מדי ערב בערב ולהגות בענינים שונים... יחד עם כל פרץ הרוח ודפיקת הדלתות ביציע התחתון נשמעו בחדר קולות אנחה, ובעלי העתונים שאצל הדלת נגלה בקיע חדש.

[הערת שוליים ב: נדנדה—כסא מתנדנד... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books