Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

I Utvecklingstid En berättelse om flickor   By: (1854-1910)

Book cover

First Page:

[Denna e text finns i två versioner: Unicode (utf 8) och latin 1. Använd den som fungerar bäst för din textläsare.

Om citationstecknen i e texten har den gammalmodiga "låg hög" formen (med nedsänkta sneda citationstecken före och upphöjda sneda efter) så har du utf 8 versionen som överensstämmer med den tryckta boken. Om apostrofer, citationstecken eller å, ä, ö i denna text inte visas korrekt så kontrollera att det program du använder för att läsa texten har teckenupsättning eller teckenkodning ("character set" eller "file encoding") inställt på Unicode (UTF 8). Du kan också behöva byta teckensnitt (font).

Om citationstecknen i e texten har den raka "skrivmaskins" formen så har du latin 1 versionen.]

I

UTVECKLINGSTID.

En Berättelse om Flickor

af

TEA.

Helsingfors 1889. G. W. EDLUNDS FÖRLAG. Pris: 2 m. 25 p.

HELSINGFORS, J. Simelii Arfvingars Boktryckeri Aktiebolag, 1889.

Till mina flickor.

Hvad tänker ungbjörken, när hon om våren känner verldens friska vindar fläkta mellan sina löf; hvad tänker knoppen, när han känner det ena efter det andra af sina hjertblad vecklas ut för dagg och sol; hvad tänker kycklingen, när han förundrad kryper ut ur ägget; hvad tänker fjäriln, när han första gången pröfvar sina färska unga vingar i sol och fri luft; hvad tänker flickan, när hon står vid ungdomens tröskel och full af längtan sträcker famnen mot en okänd framtid?

Ja hvem kan veta allt detta?

I efterföljande blad har jag sökt teckna en del af de stämningar och känslor, hvilka likt underbara nya fåglar sväfva kring gränsen mellan barndom och ungdom. De äro svåra att fånga, och måhända har jag misslyckats. Jag är den första att erkänna, att det finaste i ett ungt flickhjerta, det som är henne innerst heligt och dyrbart och som jag ville kalla barndomsengelns spår i hennes själ det kan aldrig tydas och vidröras. Ty det är den osynliga, halft omedvetna tråd, som utgör sambandet mellan hennes lifs upphof och ändamål Gud.

Likaså har jag sökt antyda det väntande lifvets ansvar. Låt det ej förskräcka eder. Först när vi känna oss, ej blott som glada barn, men ock som menniskor, skapade för en uppgift, först då får lifvet form och innehåll.

Unga barn! Raska flickor! Lifvet är så stort och rikt och verlden så skön. Njut dem, men ej med förbundna ögon. Att älska, tro, hoppas och arbeta med modiga hjertan, se der eder uppgift!

Att denna berättelse handlar nästan uteslutande om flickor, kommer sig deraf, att hon ursprungligen var afsedd att ingå i "Nya Trollsländan" som en fortsättning på en derstädes införd berättelse om gossarnes kamratlif. Men då hon växte för stor för den lilla Trollsländans vingar, fick hon lof att söka sig ut i eget omslag.

Helsingfors i November 1889.

Förf.

[Dekoration]

[Dekoration]

Nå, tänker Bella börja terminen med att komma för sent till skolan? brummade Lena och nedfälde med brak vedklabbarna framför kakelugnen. Klockan är öfver sju, och de andra sitta redan vid kaffebordet.

Bella satte sig upp och gnuggade sina ögon. Det var ju 15 Januari. Och hon, som så när glömt det! Hon hade vant sig att sofva så länge under jullofvet. Öfver sju! Hvad skulle mamma säga? Bella hade i går lofvat hugga socker och sy fast ett par knappar i Bengts väst, innan hon gick i skolan. Nu gälde det att vara flink.

Söta Lena, hit med bunken, jag törs väl ej strejka från badet.

Hon klef beslutsamt i det kalla vattnet, ref sig med en grof handduk, så hon var röd som en kräfta och kröp i kläderna. Håret tog icke lång tid, det var lyckligtvis kort, och nu var hon färdig.

I matsalen sutto föräldrarna och syskonen redan vid kaffebordet, då Bella kom... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books