Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

In Luxemburg's Gutland De Aarde en haar Volken, 1907   By:

Book cover

In Luxemburg's Gutland De Aarde en haar Volken, 1907 by M. A. Perk is a fascinating and comprehensive exploration of the cultural and historical aspects of the region of Gutland in Luxembourg. The author provides detailed descriptions of the landscape, architecture, and traditions of the area, giving readers a vivid sense of place.

Perk's writing is both informative and engaging, drawing readers in with his vivid descriptions and insightful analysis. He delves into the rich history of Gutland, tracing its development from ancient times to the present day. The book is filled with interesting anecdotes and stories that bring the region's past to life.

One of the strengths of the book is Perk's attention to detail. He paints a thorough picture of Gutland, covering everything from its geographical features to its traditional cuisine. The author clearly has a deep respect for the region and its people, and his passion shines through in his writing.

Overall, In Luxemburg's Gutland De Aarde en haar Volken, 1907 is a valuable resource for anyone interested in Luxembourg's history and culture. Perk's thorough research and engaging writing style make this book a pleasure to read, and it will undoubtedly appeal to history buffs and travel enthusiasts alike.

First Page:

In Luxemburg's Gutland.

Door M. A. Perk.

Met photographieën van den heer Walter Knapp Jr. [1]

"Les grands états auraient tort de mépriser les avertissements qu'ils reçoivent des petits pays: il appartient quelquefois aux petits de donner de grands exemples."

Geen land ter wereld ongetwijfeld waarop men met meer recht dit zoo juiste woord van den Franschen schrijver G. Valbert [2] mag toepassen dan op het groothertogdom Luxemburg, welks zoo verlichte regeering al den tijd dat zij aan het bewind is, en dat is al heel wat jaren! zoo'n warm hart en open oog toonde te bezitten voor de sociale behoeften des volks en de bevordering van diens geestelijk en stoffelijk welzijn. En dank zij de krachtige medewerking van de Kamer der afgevaardigden, is haar het voorrecht beschoren geweest haar streven in dat opzicht met schitterenden uitslag bekroond te zien. Om die reden alleen reeds zou het voormalige graafschap der Ardennen aanspraak mogen maken op onze hartelijke sympathie en een persoonlijke kennismaking overwaard kunnen geacht worden, al is tegenwoordig onder den zooveel weidscher naam van Groothertogdom, zijn grondgebied met een bevolking van niet meer dan 235,000 zielen, beperkt tot nauwelijks het vijfde gedeelte van zijn vroegere oppervlakte, en al moet het ook alle staatkundige beteekenis derven... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books