Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

In Oostenrijk—Stiermarken De Aarde en haar Volken, 1906   By:

Book cover

In this detailed and well-researched account of the region of Styria in Austria, Edme Vielliard paints a vivid picture of the land and its people. With a focus on the geography, history, and culture of the area, Vielliard provides readers with a comprehensive overview of Styria and its significance in the larger context of Austrian society.

One of the strengths of the book is its thorough exploration of the region's natural beauty, from the rolling hills and lush forests to the picturesque villages and historic landmarks. Vielliard's descriptions are rich and evocative, allowing readers to truly immerse themselves in the landscape of Styria.

Additionally, Vielliard delves into the history of Styria, tracing its development from ancient times to the present day. By examining the region's political and social evolution, Vielliard provides valuable insights into the unique identity of Styria and its people.

Overall, In Oostenrijk—Stiermarken De Aarde en haar Volken, 1906 is a fascinating and informative read for anyone interested in Austrian history and culture. Vielliard's passion for the subject is evident on every page, making this book a must-read for those looking to deepen their understanding of this captivating region.

First Page:

In Oostenrijk. Stiermarken.

Naar het Fransch van Edme Vielliard.

I.

De Neumarktpas. De Minnesänger. Het Murdal. Gratz en zijn omstreken. Geschiedenis van Stiermarken. Stiermarken een Slavonisch land. De stiermarkensche bergbewoner.

Waarde medereizigers. Wij zullen Stiermarken binnengaan langs den weg, dien in 1797 het roemvol fransch leger volgde, nadat het lauweren geoogst had in den schitterenden italiaanschen veldtocht. Nadat Bonaparte zonder resultaat aan aartshertog Karel den "philosofischen" brief had geschreven, waarin hij den vrede aanbood op grond van zachtmoedige en menschlievende overwegingen, nam hij het besluit, dieper het bergland der Alpen binnen te dringen en den marsch naar Weenen voort te zetten met zijn klein, uit Italië meegebracht leger, dat nauwelijks 40.000 man telde. De stoutmoedige onderneming werd, zooals bekend is, met succes bekroond, en na de bezetting van den Neumarktpas en het verwoede gevecht van Unzmarkt werden de vredespreliminairen te Leoben geteekend.

Die Neumarktpas, een diepe insnijding in den hier slechts 890 meter hoogen kam der Centraal Alpen, die als een onderstreping zijn getrokken ten zuiden van het langgerekte dal der Mur, is ten allen tijde een der meest gezochte overgangen geweest, dien de veroveraars en ook de kooplieden volgden... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books