Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

In Portugal De Aarde en haar Volken, 1908   By: (1869-)

Book cover

Louis Charles Eugène Joseph de Fouchier's 1908 book, In Portugal De Aarde en haar Volken, offers a comprehensive and insightful exploration of Portugal's culture and history. The author's detailed descriptions of the country's landscapes, traditions, and people provide a vivid picture of what life was like in early 20th century Portugal.

De Fouchier's writing is engaging and informative, offering readers a unique perspective on a country that may not be as well-known as other European nations. His passion for the subject shines through in every page, making this book a pleasure to read for both history enthusiasts and those simply interested in learning more about Portugal.

Overall, In Portugal De Aarde en haar Volken is a valuable resource for anyone looking to delve deeper into the rich tapestry of Portuguese history and culture. Highly recommended for its compelling storytelling and in-depth research.

First Page:

IN PORTUGAL.

Naar het Fransch van Gérard de Beauregard en Louis de Fouchier.

O, wat zijn die vriendelijke, gastvrije, dienstvaardige Portugeezen wel echt van ons latijnsche ras! De ethnologen, de archaelogen en de physiologen, die met behulp van microscopen en hypothesen de menschen hebben onderzocht, mogen ons al verzekeren, dat er in het bloed der Lusitaniërs iberische bolletjes zweven en suevische, westgothische en karthaagsche, moorsche en zelfs fransche, die wel klein zijn, maar zeer levendig, het blijft niettemin duidelijk, dat het amalgama iets latijnsch is geworden, zooals de amerikaansche wijnstok ten slotte de Vougeot voortbrengt, als hij maar genoeg sappen van de hellingen van den Cote d'Or heeft opgezogen.

Aan wien zal men doen gelooven, dat het oude Lusitanië met zijn vruchtbaren grond, zijn donkerblauwen hemel, zijn stroomend water, zijn rozen, zijn palmen, zijn oranjes en zijn onverstoorbaar goed humeur niet een aartslatijnsch land is?

En bovendien, zonder al te lang stil te staan bij de deugden der Portugeezen, zonder hen al te zeer te prijzen, wat op hetzelfde neer zou komen, als het uitbazuinen van onzen eigen lof, herkennen wij hen als volbloed Latijnen, juist door twee van hun ondeugden.

Vooreerst geven ze graag op zichzelf af net als wij, en bij hen, even als bij ons, is in hetgeen ze beweren, veel overdrijving met een ondergrond van waarheid... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books