Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

In de Oer-wouden van Afrika   By: (1828-1905)

Book cover

In this adventurous tale, Jules Verne takes readers deep into the jungles of Africa, where danger lurks in every shadow. The protagonist, Bob Moronde, embarks on a journey to explore the uncharted territories of the African wilderness, facing savage beasts, treacherous terrain, and hostile natives along the way.

Verne's descriptive writing vividly brings the lush landscapes of Africa to life, immersing readers in the sights, sounds, and smells of the untamed wilderness. The tension and excitement build as Moronde navigates through the dense jungles, evading danger at every turn.

While the story is thrilling and action-packed, at times it can feel a bit predictable and formulaic. The characters lack depth and development, making it difficult to fully invest in their journey and struggles. Additionally, some of the cultural depictions of the African tribes may come across as outdated and stereotypical to modern readers.

Overall, In de Oer-wouden van Afrika is a gripping adventure novel that will appeal to fans of Verne's classic tales of exploration and discovery. It may not be his most sophisticated work, but it still offers an entertaining escapade into the heart of Africa's mysterious and enchanting jungles.

First Page:

In de Oer wouden van Afrika.

Door

Jules Verne.

Uitgevers Maatschappij "Vivat", Amsterdam.

HOOFDSTUK I.

NA EEN LANGEN MARSCH.

"En is er geen Amerikaansche Congo?" vroeg Max Huber.

"Amerika heeft zelf land genoeg", antwoordde John Cort, "er valt nog genoeg te ontginnen tusschen Alaska en Texas en men behoeft waarlijk niet naar vreemde koloniƫn uit te zien, als men binnen eigen grenzen nog zooveel te doen heeft, zou ik meenen."

"En dus zullen de Amerikanen Afrika maar overlaten aan de Engelschen, Duitschers, Hollanders, Portugeezen, Franschen, Italianen, Spanjaarden, Belgen?"

"De Amerikanen hebben er niets te doen", hernam John Cort, "evenmin als de Russen, en om dezelfde reden."

"En die is?"

"Dat men niet ver loopt om datgene te halen, wat men thuis onder zijn bereik heeft."

"Nu, ik geloof toch, dat de Amerikaansche regeering op een goeden dag haar deel zal komen eischen van die groote Afrikaansche taart!" antwoordde Max Huber, "er is nu reeds een Fransch Congo, een Belgisch Congo, een Duitsch Congo, zelfs een Onafhankelijke Congostaat, en van al dat land, dat wij nu reeds drie maanden doorkruisen...."

"Als touristen, Max, niet als veroveraars!"

"Nu, van al dat land moet Amerika ook zijn deel nemen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books