Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

In het Schemeruur   By: (1840-1909)

Book cover

In het Schemeruur by Pieter Louwerse is a captivating and thought-provoking novel that delves into the complexities of human nature and relationships. The author skillfully weaves together themes of love, betrayal, and redemption to create a moving and powerful story.

The characters in the book are well-developed and multi-dimensional, each facing their own internal struggles and conflicts. Louwerse's writing is both poetic and evocative, drawing the reader into a world that is at once familiar and yet filled with surprises.

One of the most compelling aspects of the novel is its exploration of the concept of forgiveness. As the characters navigate their own personal demons and confront their past mistakes, they are forced to grapple with the idea of redemption and the possibility of starting anew.

Overall, In het Schemeruur is a beautifully written and poignant work that will stay with readers long after they have finished the last page. Louwerse's storytelling is both heartfelt and profound, making this novel a must-read for anyone who enjoys literary fiction.

First Page:

In het Schemeruur

Vertellingen voor het jonge volkje

Door

P. Louwerse

Geïllustreerd door Jan Sluijters

Derde, verbeterde druk Amsterdam H. J. W. Becht

JAN MET DE PIJP.

Midden tusschen de huizen van het dorpje Schootwerve lag een allerliefst tuintje, dat door een heg van hulst van den weg afgescheiden lag. Dat tuintje zag er keurig net onderhouden uit. Tusschen de perkjes, die allerlei vormen hadden, slingerden zich paadjes, die met schelpzand bedekt waren. De perkjes zelf waren omringd door een laag hegje van steekpalm en versierd met allerlei soorten van zaaibloemen.

Het grootste perk, dat in het midden lag, was een zoogenaamd tapijtbed, dat er met zijn veelkleurige bloemen uitzag als een groote, heel groote lappendeken, waardoor middenin een mannetje gekropen was. Dat mannetje was een pop van aardewerk en stelde een rookenden Moor voor. Vroeger had hij voor een tabakswinkel gestaan, maar toen hij bij de een of andere gelegenheid zijn rechterhand, die de pijp vasthield, gebroken had, was hij bij een uitdrager verzeild, en bij dezen had de eigenaar van het tuintje den invalide gekocht... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books