Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Inferno   By: (1849-1912)

Book cover

First Page:

Transcribers note:

This e text was produced from Project Runeberg's digital facsimile edition of Samlade Verk 28: Inferno och Legender printed in 1914 and available at http://runeberg.org/strindbg/inferno/

Strindberg wrote this book originally in French. The Swedish translation was done by Eugène Fahlstedt.

This text has been edited so that this document only contains the book Inferno. The table of content has been moved to the start of the book.

Text that was s p a c e d o u t in the original text has been changed to use italics .

Project Runeberg publishes free digital editions of Nordic literature. Learn more at =http://runeberg.org/=

INFERNO

AV

AUGUST STRINDBERG

STOCKHOLM ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Copyright. Albert Bonnier 1914.

STOCKHOLM ALB. BONNIERS BOKTRYCKERI 1914

INNEHÅLL.

Inferno. 1. Den Osynliges hand ................................. 7 2. Ludvig den helige gör mig bekant med salig Orfila .. 21 3. Demonen frestar .................................... 27 4. Det återvunna paradiset ............................ 33 5. Fallet och det förlorade paradiset ................. 36 6. Skärselden ......................................... 42 7. Helvetet ........................................... 93 8. Beatrice ........................................... 122 9. Swedenborg ......................................... 131 10. Utdrag ur en fördömds dagbok ....................... 149 11. Den Evige har talat ................................ 163 12. Helvetet lössläppt ................................. 168 13. Pilgrimsfärd och försoning ......................... 178 14. Återlösaren ........................................ 184 15. Vedermödor ......................................... 190 16. Vartåt pekar vår väg? .............................. 197 Epilog ................................................. 203 Bibliografi ............................................ 206

Motto: 1) Courbe la tête, fier Sicambre! Adore ce que tu as brûlé, Brûle ce que tu as adoré!

2) Och jag skall vända mitt anlete emot en sådan man och slå honom med förfäran, så att han skall bliva en varnagel och ett åtlöje bland folket.

Hesekiel XIV: 8.

3) Och bland dessa äro Hymeneus och Alexander, vilka jag har överlämnat åt Satan, på det att de genom denna tuktan skulle lära sig att icke mera försmäda.

1:sta Timot. I: 20.

I.

Den Osynliges hand.

Det var med en känsla av vild glädje jag återvände från Nordbanans station, sedan jag där avlämnat min lilla hustru, vilken skulle fara till vårt barn, som insjuknat i fjärran land. Fullbordat var alltså offret av mitt hjärta! Våra avskedsord: När ses vi igen? Snart! återljödo ännu såsom osanningar, vilkas bedräglighet man icke vill tillstå för sig; en aning sade mig, att det var för alltid vi nu hade skilts. Detta farväl, som vi utbytte i november månad 1894, blev verkligen också det sista, ty till denna stund, i maj 1897, har jag ännu icke återsett min kära hustru.

När jag hunnit till Café de la Régence, slog jag mig ned vid det bord, där jag förut brukat sitta med min hustru, min vackra fångvaktarinna, som dag och natt spionerade på min själ, gissade till mina hemliga tankar, bevakade mina idéers lopp, svartsjukt iakttog min andes strävan mot det okända.

Återskänkt åt friheten, erfar jag med ens en expansion av själens innestängda kraft och lyftes upp över småaktigheterna i storstaden, denna skådeplats för intellektuella strider, där jag nyss vunnit en seger, i sig själv futtig, men för mig oerhört stor, då den utgjorde uppfyllelsen av en ungdomsdröm, som drömts av alla samtida skriftställare i mitt hemland, men förverkligats allenast av mig nämligen att bliva spelad på en Paris scen. Teatern ingav mig nu avsmak liksom allt vad man har ernått, och vetenskapen lockade mig... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books