Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Jean Jacques Rousseau Een beeld van zijn leven en werken   By: (1869-1952)

Book cover

Henriette Roland Holst-Van der Schalk's biography of Jean Jacques Rousseau offers a detailed and insightful look into the life and works of this influential philosopher. The author delves into Rousseau's upbringing, his philosophical beliefs, and his impact on European thought during the Enlightenment. Holst-Van der Schalk presents Rousseau as a complex and controversial figure, highlighting his contributions to political theory, education, and social philosophy.

The book provides a well-rounded portrait of Rousseau, exploring both his intellectual achievements and his personal struggles. Holst-Van der Schalk captures the essence of Rousseau's ideas and the historical context in which he lived, shedding light on the challenges and contradictions that shaped his philosophy. The author's research is thorough and her writing is engaging, making this biography a valuable resource for anyone interested in understanding Rousseau's legacy.

Overall, Henriette Roland Holst-Van der Schalk's biography is a comprehensive and nuanced exploration of Jean Jacques Rousseau's life and works. It offers a richly detailed portrait of this important thinker, shedding light on his enduring influence and relevance in the modern world.

First Page:

JEAN JACQUES ROUSSEAU

EEN BEELD VAN ZIJN LEVEN EN WERKEN

MET EENIGE PORTRETTEN

van

HENRIËTTE ROLAND HOLST

[Illustratie: JEAN JACQUES ROUSSEAU.]

INHOUD

EERSTE HOOFDSTUK: Jeugd.

I. Genève aan den aanvang der XVIIIde eeuw II. Kindsheid III. De zwerver IV. Groei

TWEEDE HOOFDSTUK: Parijs.

I. Midden der XVIIIde eeuw II. Het moeizame leven III. De eerste fanfaren

DERDE HOOFDSTUK: De groote foren.

I. Naar de vereenzaming II. De Katastrophe III. De werken der groote jaren

VIERDE HOOFDSTUK:

De laatste worsteling

VIJFDE HOOFDSTUK:

Waan en Vrede

Lijst van illustraties

EERSTE HOOFDSTUK

JEUGD.

I. GENEVE AAN DEN AANVANG DER XVIIIDE EEUW

In de stad aan het donkerblauwe meer, waar in de XVIde eeuw het kalvinisme geboren was de richting van het protestantisme die zich het scherpst en felst, in vorm en wezen, tegenover Rome had gesteld bleef het maatschappelijk en geestelijk leven zich geslachten lang in de banen bewegen, waarin de machtige greep van den grooten hervormer het had gestuwd.

Dit kon zoo zijn, omdat het stelsel van Kalvijn nog langen tijd passen bleef bij de sociale en geestelijke behoeften der bevolking van Genève, terwijl in Holland b.v., die andere burcht van het protestantisme, haar heerschend deel spoedig daaraan ontgroeide... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books