Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Jerusalem   By: (1881-1924)

Book cover

Jerusalem by Jacob Israël de Haan is a poignant and captivating novel that delves into themes of nationalism, religion, and identity. Set in Palestine during the early 20th century, the novel follows the protagonist as he navigates the complexities of life in a divided society.

One of the most striking aspects of the novel is the way in which de Haan portrays the different perspectives and struggles of the characters. The protagonist's internal conflict between his Jewish heritage and his newfound faith in Islam is handled with sensitivity and depth, making for a compelling and thought-provoking read.

The writing in Jerusalem is rich and evocative, immersing the reader in the sights, sounds, and smells of the bustling city. De Haan's descriptive prose brings the setting to life, painting a vivid picture of a place torn apart by conflicting ideologies and beliefs.

Overall, Jerusalem is a beautifully written novel that explores complex themes with nuance and insight. De Haan's lyrical writing style and deep understanding of the human experience make this a book that will stay with readers long after they have turned the final page.

First Page:

Jacob Israël de Haan

JERUSALEM

AMSTERDAM EM. QUERIDO 1921

HAMAME TROUWT.

Hamame, dat Duifje beteekent, is een van de Jemenietische dienstmeisjes van het jongensweeshuis. En zij gaat trouwen. Het wordt wel tijd, want Hamame is al meer dan twintig jaar. Maar zij is niet gelukkig in de liefde geweest. Dit is haar tweede verloofde, een weduwnaar. Het eerste huwelijk heeft Hamame laten afgaan. En dat heeft haar acht pond sterling gekost, gelijk in de verlovingsvoorwaarden was overeengekomen. Geen kleinigheid voor een Jemenietisch dienstmeisje van een jongensweeshuis. Achteraf blijkt Hamame, dat Duifje beteekent, zich te hebben vergist. Zij houdt eigenlijk niet van haren tweeden verloofde. Maar weer een huwelijk laten afgaan? Het zal haar weer acht pond kosten en iedereen zal haar uitlachen. Dus wordt overeengekomen, dat Hamame met den weduwnaar trouwen zal.

En nu al de moeilijkheden op den weg der liefde! Het geld, dat noodig is voor een zwart pak en een nieuwe fez. Voor een witte bruidsjapon met een sluier van wit en zilver. Voor nieuwe schoenen en voor nieuwe zakdoeken. Er zijn nu lange besprekingen met de moeder van Hamame, die een heks is. Klein verbruind en mager.

En zal de vader van Hamame, de heer Mozes Azirie, voor dezen grooten dag uit Egypte overkomen? Dat hij bij de heks vandaan geloopen is, spreekt van zelf... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books