Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Jeugdherinneringen   By: (1859-1916)

Jeugdherinneringen by Jan Ligthart

Jeugdherinneringen by Jan Ligthart is a beautifully written memoir that takes readers on a journey through the author's childhood and formative years. Ligthart's writing is vivid and evocative, painting a clear picture of the time period and the world he grew up in.

One of the most striking aspects of this memoir is Ligthart's ability to capture the innocence and wonder of childhood, while also exploring some of the darker sides of growing up. He delves into issues such as family dynamics, societal expectations, and the challenges of coming of age.

Throughout the book, Ligthart's voice is authentic and raw, making it easy for readers to connect with his experiences and emotions. His reflections on pivotal moments in his life are both introspective and thought-provoking, leaving a lasting impact on those who read it.

Overall, Jeugdherinneringen is a moving and poignant memoir that offers a timeless exploration of what it means to grow up and navigate the complexities of life. Ligthart's storytelling is both captivating and insightful, making this book a must-read for anyone interested in the human experience.

First Page:

JEUGDHERINNERINGEN.

JEUGDHERINNERINGEN

VAN

JAN LIGTHART.

ACHTSTE DRUK. VOLKSUITGAVE.

BIJ J. B. WOLTERS' U. M. GRONINGEN, DEN HAAG, 1922.

BOEKDRUKKERIJ VAN J. B. WOLTERS.

DE BEWAARSCHOOL.

Van mijn eerste levensjaren weet ik alleen iets door mededeelingen mijner moeder. Zij hield er van, ons veel te vertellen van haar eigen jeugd en ook van onze eigen lotgevallen. Daardoor weet ik, dat ik in een koekwinkel geboren ben 't zal wel geweest zijn in de bedstede van de huis en slaapkamer achter den koekwinkel ; dat ik een oude, deftige baker heb gehad, Baker Zandbrink, die alleen voorname diensten aannam, maar mijn moeder grootendeels uit vriendschap hielp; dat mijn tante Hendrika zoo dol op me was, dat ze altijd met me uit wou, en ik dan op haar arm zat te springen, en dat ze dan trotsch op me was, omdat de menschen me zoo'n mooi kind vonden; en dat ik mijn moeder driemaal een doodschrik op 't lijf heb gejaagd, door eenmaal van een hooge trap te vallen, een ander maal een erwt hoog in mijn neus te werken, en een derden keer een haaknaald in mijn keel te steken, zoodat niemand het geweerhaakte ding er uit kon halen, dan alleen de dokter, naar wien mijn moeder in haar angst met mij heen vluchtte... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books