Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Joris Komijn op de Tentoonstelling Humoristische schets van Justus van Maurik   By: (1846-1904)

Book cover

Justus van Maurik's "Joris Komijn op de Tentoonstelling" is a delightful collection of humorous sketches that offer a glimpse into the world of 19th-century Amsterdam. The novel follows the misadventures of Joris Komijn, a likable and bumbling protagonist who finds himself in a series of comical situations at a local art exhibition.

Van Maurik's writing is witty and engaging, filled with clever wordplay and clever observations about society and human nature. The author's keen eye for detail brings the bustling streets of Amsterdam to life, and his vivid descriptions of the characters and settings make the story feel authentically Dutch.

One of the highlights of the novel is the character of Joris Komijn himself, whose charm and good-natured personality make him a joy to follow throughout the book. His interactions with the various eccentric characters he encounters at the exhibition are both amusing and endearing, and readers will find themselves rooting for him as he navigates his way through one hilarious situation after another.

Overall, "Joris Komijn op de Tentoonstelling" is a light-hearted and entertaining read that is sure to charm readers with its humor and warmth. Van Maurik's wit and creativity shine through in every page, making this novel a true delight for fans of comedic fiction.

First Page:

Prijs 20 cents.

Joris Komijn op de Tentoonstelling

Humoristische Schets

van

JUSTUS VAN MAURIK

(Warendorfs Novellen Bibliotheek No. 210 211).

[Illustration]

Amsterdam Van Holkema & Warendorf.

Hoofden van Gezinnen!

1 FEBRUARI 1909 treedt de Wet op het A R B E I D S C O N T R A C T in werking.

Hierdoor wordt U de verplichting opgelegd tot behoorlijke verpleging en geneeskundige behandeling van inwonende Dienstboden, zoowel bij

ONGEVALLEN als bij ZIEKTEN.

Tegen dit risico kunt U zich verzekeren ..

De OCEAN keert uit bij ongeschiktheid zoowel door ziekte als door ongeval, in en buiten beroep, en onverschillig of verpleging door verplegers op verpleegsters of opname in een Ziekenhuis noodzakelijk is of niet.

De premie is uiterst gering en de formaliteiten zijn tot een minimum teruggebracht.

Geneeskundig Onderzoek is niet noodig.

Volledig Prospectus gratis en franco op aanvrage aan de

= OCEAN =

Grootste Maatschappij

van verzekering tegen

ONGELUKKEN, ZIEKTEN EN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID.

Nederlandsche Succursale:

AMSTERDAM ... ROKIN 162{bis}

Directeur: EDWARD HEYMAN.

Telefoon 8050. ... Telegram Adres: OVERBANK, Amsterdam.

Garantiƫn f 24... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books