Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Joris Komijn op de Tentoonstelling Humoristische schets van Justus van Maurik   By: (1846-1904)

Book cover

First Page:

Prijs 20 cents.

Joris Komijn op de Tentoonstelling

Humoristische Schets

van

JUSTUS VAN MAURIK

(Warendorfs Novellen Bibliotheek No. 210 211).

[Illustration]

Amsterdam Van Holkema & Warendorf.

Hoofden van Gezinnen!

1 FEBRUARI 1909 treedt de Wet op het A R B E I D S C O N T R A C T in werking.

Hierdoor wordt U de verplichting opgelegd tot behoorlijke verpleging en geneeskundige behandeling van inwonende Dienstboden, zoowel bij

ONGEVALLEN als bij ZIEKTEN.

Tegen dit risico kunt U zich verzekeren ..

De OCEAN keert uit bij ongeschiktheid zoowel door ziekte als door ongeval, in en buiten beroep, en onverschillig of verpleging door verplegers op verpleegsters of opname in een Ziekenhuis noodzakelijk is of niet.

De premie is uiterst gering en de formaliteiten zijn tot een minimum teruggebracht.

Geneeskundig Onderzoek is niet noodig.

Volledig Prospectus gratis en franco op aanvrage aan de

= OCEAN =

Grootste Maatschappij

van verzekering tegen

ONGELUKKEN, ZIEKTEN EN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID.

Nederlandsche Succursale:

AMSTERDAM ... ROKIN 162{bis}

Directeur: EDWARD HEYMAN.

Telefoon 8050. ... Telegram Adres: OVERBANK, Amsterdam.

Garantiën f 24.000.000 Jaarl. Premie inkomen: ruim f 17.000.000

IN NEDERLAND GEVESTIGD SEDERT 20 JAAR.

Uitbetaald aan Nederlandsche Verzekerden

MEER DAN 15000 UITKEERINGEN

tot een gezamenlijk bedrag van RUIM f 750.000.

Hooge Jaarlijksche gelijkblijvende provisie voor Actieve Agenten .

Joris Komijn op de Tentoonstelling

NED:LLOYD

KAPITAAL f 4.000.000.

INBRAAK VERZEKERING

DIRECTEUR J ter MEULEN Jr. Heerengracht 248, Amsterdam

Joris Komijn

op de

Tentoonstelling

Humoristische Schets

van

Justus van Maurik Jr

AMSTERDAM VAN HOLKEMA & WARENDORF

100%

Onderlinge Levensverzekering van Eigen Hulp

Hoofdkantoor

s' Gravenhage, Kortenaerkade 3

Bijkantoren: Amsterdam, Rokin 99; Rotterdam, Wijnhaven 33; Groningen, Heerestraat 1a; Arnhem, Rijnkade 41; Batavia, Koningsplein, hoek Parapattan; Brussel, 114 Rue de l'Enseignement.

Directeuren:

J.C. VAN GOENS en Mr. E.A. SMIDT

Adjunct Directeur: Secretaris: MR. C.J. SNIJDERS A.H.J. DE GOEY

Commissarissen: Jhr. Mr. G. de Bosch Kemper, Prof. Mr. W.L.P.A. Molengraaff, R.N.L. Mirandolle, E. Voûte, Jhr. Mr. S. Laman Trip, L.D.J.L. de Ram en P.J. van Ommeren.

Hoofdinspecteur: J.C. Rolandus Hagedoorn, te 's Gravenhage.

Verzekerd kapitaal f 24.500.000. Verzekerde rente f 830.000. Zekerheidsfonds f 750.000. Premie reserve bijna f 11.000.000.

De geheele winst wordt uitgekeerd aan de verzekerden, wier contracten tot de vorming daarvan hebben bijgedragen.

Door het onderling systeem, gepaard aan zuinig beheer, kan, bij behoud der noodige soliditeit, niet goedkooper worden verzekerd dan bij de

Onderlinge Levensverzekering van Eigen Hulp.

Joris Komijn op de tentoonstelling.

AMSTERDAM, Mei 1883.

Geliefde vrouw, kinderen en bloetverwanten!

Ik heeft heden avond daar de tentoonstelling 's avonds geslooten is genoegzaam de tijd om Uw volgens belofte een uitvoerig schrijven medetedeelen over mijn bezoek aan Amsterdam en deszelfs tentoonstelling, dewelke ik heden heb bezogt, met genoegen en nut door de leerrijkheid der zaken die ik gezien heb.

Nademaal, ik beter schrijven als vertellen, kan en vooral Uw geliefde, vrouw, door U toeneemende doofhijd niet zou kunnen beschreeuwen met goed gevolg en duidelijkheid van voorstelling, daar ik Uw ook niet konden medenemen van wegens de zaken en kostbaarheid der onderneming, daar ik nooit in amsterdam geweest zijnde meerdere dagen noodig heb, om de stad en de tentoonstelling te bezien, heeft ik beslooten alles wat ik zie des avonds te boekstaven als een reisdagboek... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books