Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Judith treurspel in vijf bedrijven   By:

Judith treurspel in vijf bedrijven by Friedrich Hebbel

First Page:

JUDITH

[Decoratieve illustratie]

TOONEELBIBLIOTHEEK Onder leiding van L. Simons

HET BOEK IS DE UNIVERSITEIT ONZER DAGEN.

UITGEGEVEN DOOR: DE MAATSCHAPPIJ VOOR GOEDE EN GOEDKOOPE LECTUUR·AMSTERDAM

[Decoratieve illustratie]

FRIEDRICH HEBBEL

JUDITH

TREURSPEL IN VIJF BEDRIJVEN (1839 1840)

UIT HET DUITSCH VERTAALD DOOR NICO VAN SUCHTELEN

MET INLEIDING

VOORBERICHT.

Van Friedrich Hebbel is dit het tweede werk, dat wij thans in eene vertaling het licht doen zien. In onzen eersten Jaargang W. B. verscheen in de vertaling van den heer Louis Landry zijn burgerlijk treurspel Maria Magdalena met twee korte inleidingen.

Judith , dat we hier doen volgen in de vertaling door de Tooneelvereeniging gebruikt, dateert van 1840. De lezer, die meer over den schrijver en zijn werk wil weten, zij voorts verwezen naar De Ploeg 5e Jaarg., Afl. Mei en Juni: Dr. Léon Polak, Friedrich Hebbel's kunst en Levensbeschouwing.

REDACTIE T. B.

PERSONEN.

IN HET EERSTE BEDRIJF.

Holofernes Louis van Gasteren. De Opperpriester Joh. Schmidt. Een Heraut Carel Rijken. Een Soldaat Fré Williams. 1ste Hopman H. K. Teune. 2de Hopman Jac. van Hoven. Gezant van Lydië Joh. Brandenburg Jr. Gezant van Mesopotamië G. J. van Staalduynen. Achior Jaap van der Poll.

IN HET TWEEDE BEDRIJF.

Judith Julia Cuypers. Mirza Lize Hamel. Ephraïm Joh. Timrott.

IN HET DERDE BEDRIJF (EERSTE TAFEREEL).

Judith Julia Cuypers. Mirza Lize Hamel.

IN HET DERDE BEDRIJF (TWEEDE TAFEREEL).

Judith Julia Cuypers. Mirza Lize Hamel. Ephraïm Joh. Timrott. Ammon Joh. Brandenburg Jr. Hosea Alex Frank of Vincent Berghegge. Ben Jac. van Hoven. Samuël G. Pilger. Z'n kleinzoon Carel Rijken. Een Priester Joh. Schmidt. Assad G. J. van Staalduynen. Daniël Adolf Bouwmeester. Samaja H. K. Teune. Josua Fré Williams. Achior Jaap van der Poll.

IN HET VIERDE BEDRIJF.

Judith Julia Cuypers. Holofernes Louis van Gasteren. Mirza Lize Hamel. 1ste Hopman H. K. Teune. 2de Hopman Jac. van Hoven. 3de Hopman Alex Frank of Vincent Berghegge.

IN HET VIJFDE BEDRIJF (EERSTE TAFEREEL).

Judith Julia Cuypers. Holofernes Louis van Gasteren. Mirza Lize Hamel. 1ste Hopman H. K. Teune. 2de Hopman Jac. van Hoven. 3de Hopman Alex Frank of Vincent Berghegge. Een Dienaar Carel Rijken. Ephraïm Johan Timrott.

IN HET VIJFDE BEDRIJF (TWEEDE TAFEREEL).

Judith Julia Cuypers. Mirza Lize Hamel. Ephraïm Johan Timrott. Ammon Joh. Brandenburg Jr. Hosea Alex Frank of Vincent Berghegge. Ben Jac... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books