Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Kærlighedens Komedie   By: (1828-1906)

Book cover

First Page:

Henrik Ibsen

SAMLEDE VÆRKER

Mindeudgave

Første Bind

Kristiania og København Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag

Centraltrykkeriet KRISTIANIA 1908

KÆRLIGHEDENS KOMEDIE

(1862)

Forord til 2den udgave af "Kærlighedens komedie".

Nærværende digt er skrevet i sommeren 1862 og første udgave udkom samme års vinter.

Men jeg begik den fejl at udgive bogen i Norge. Både tid og sted var uheldigt valgt. Digtet vakte en storm af uvilje, voldsommere og mere udbredt end de fleste bøger skal kunne rose sig af i et samfund, hvis overvejende flerhed ellers betragter literære anliggender som sig så temmelig uvedkommende.

Modtagelsen overraskede mig for øvrigt ikke. "Den sunde realisme", som vi Nordmænd, ialfald for realismens om end ikke for sundhedens vedkommende med føje tør tillægge os, bringer os ganske naturligt til i det bestående at se det berettigede, i opgavens løsning at se dens idé. Denne betragtningsmåde skaber et inderligt velbefindende, men just ikke så megen klarhed.

Da jeg nu i min komedie efter bedste evne svang pisken over kærligheden og ægteskaberne, var det i sin orden, at de mange skreg på kærlighedens og ægteskabets vegne. Den tankens tugt og dressur, som kræves for at begribe vildfarelsen, har flertallet indenfor vor bogdømmende og læsende almenhed kun ufuldstændigt gennemgået. Det er imidlertid ikke min sag at give noget kursus. Et forord er ingen abc.

Til Danmark kom der i sin tid neppe synderlig flere eksemplarer af digtet, end de, der tilstilledes de københavnske blade til anmeldelse.

For den kritik, som dersteds blev min bog tildel, har jeg overhovedet al grund til at være taknemmelig. Mangen bemærkning derfra har været vækkende for mig, og når jeg desuagtet, med undtagelse af nogle sproglige rettelser, lader denne nye udgave udkomme i uforandret skikkelse, så sker det, fordi jeg ved den mellemliggende tid og udvikling er kommen for langt bort fra digtet, til at jeg skulde kunne håbe ved ændringer hist og her at kunne tilveiebringe nogen organisk forbedring af det, som nu engang er og må være kernen i det hele.

Rom, i januar 1867.

PERSONERNE:

FRU HALM, en embedsmands enke. SVANHILD, hendes datter. ANNA, hendes datter. FALK, en ung forfatter, hendes logerende. LIND, teologisk student, hendes logerende. GULDSTAD, grosserer. STYVER, kopist. FRØKEN SKÆRE, hans forlovede. STRÅMAND, prest fra landet. FRU STRÅMAND, hans kone. STUDENTER, GÆSTER, FAMILJER og FORLOVEDE PAR. PRESTEFOLKENES OTTE PIGEBØRN. FIRE TANTER, EN HUSJOMFRU, EN OPPASSER, TJENESTEPIGER.

(Handlingen foregår på fru Halms løkke ved Drammensveien.)

FØRSTE AKT.

(Scenen forestiller en smuk have med uregelmessige men smagfulde anlæg; i baggrunden ses fjorden og øerne udover. Til venstre for tilskuerne hovedbygningen med en veranda og ovenover denne et åbent kvistvindu; til højre i forgrunden et åbent lysthus med bord og bænke. Landskabet ligger i stærk aftenbelysning. Det er tidligt på sommeren; frugttrærne blomstrer.)

(Når teppet går op, sidder fru Halm, Anna og frøken Skære på verandaen, de to første med håndarbejde, den sidste med en bog. I lysthuset ses Falk, Lind, Guldstad og Styver; på bordet står punschmugge og glasse. Svanhild sidder alene i baggrunden ved vandet.)

FALK (rejser sig med hævet glas og synger). Solglad dag i hegnet have skabtes dig til lyst og leg; tænk ej på, at høstens gave tidtnok vårens løfter sveg. Æbleblomsten, hvid og vakker, breder over dig sit tjeld, lad den så langs alle bakker drysses vejrslåt næste kveld!

KOR AF HERRERNE... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books