Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Kopciuszek Baśń fantastyczna   By: (1785-1863)

Book cover

Kopciuszek Baśń fantastyczna by Jacob Grimm is a captivating and enchanting fairy tale that will transport readers to a world of magic and wonder. The story follows the journey of a young girl named Kopciuszek, who is mistreated by her cruel stepmother and stepsisters but finds hope and salvation through the help of her fairy godmother.

The writing style of the Grimm brothers is both whimsical and emotive, drawing readers in with rich descriptions and vivid imagery. The characters are well-developed and uniquely portrayed, making it easy for readers to sympathize with Kopciuszek and root for her on her quest for happiness.

The themes of kindness, resilience, and the triumph of good over evil are woven throughout the narrative, imparting valuable lessons to readers of all ages. Overall, Kopciuszek Baśń fantastyczna is a timeless classic that continues to inspire and captivate generations of readers with its timeless tale of love and redemption.

First Page:

BIBLJOTECZKA DLA DZIECI

BR. GRIMM

KOPCIUSZEK

BAŚŃ FANTASTYCZNA.

Spolszczył M. Rościszewski Z rysunkami H. Toma.

WYDAWNICTWO KSIĘGARNI F. KORNA W WARSZAWIE MARSZAŁKOWSKA 65.

Drukarnia „REKORD”, Warszawa.

KOPCIUSZEK

Żadna z bajek całego świata nie cieszy się takim rozgłosem, jak fantastyczna baśń Grimma p. t. Kopciuszek.

Różni różnie opowiadają bajkę, ale my opowiemy ją tak, jak nam ją kiedyś opowiadała poczciwa i nigdy nie zapomniana nianiusia.

Za górami, za lasami, a w każdym razie hen, na dalekim wschodzie, mieszkała na wsi zamożna wdowa, mająca dwie córki i pasierbicę Rózię. Córki nie były ładne, ale chciały się wszystkim podobać, więc zaniedbując gospodarstwo i pracę domową, cały czas spędzały tylko na strojeniu się przed lustrem i na różnych zabawach. Że zaś pannom tym nieustannie potrzebna była służąca do grzania rurek, do prania i prasowania drobiazgów, do czyszczenia bucików i sukien, przeto cały ciężar tej roboty zwalił się na Rózię, przyrodnią siostrę panien.

Matka ich pomimo całej zamożności, nie mogła podołać wydatkom na wszystkie potrzeby córek, a że wywoływało to zły humor, przeto pastwiła się nad swoją nieszczęsną pasierbicą Rózią, która dość często otrzymywała od niej potężnego szturchańca... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books